Nová úprava povede ke zrušení téměř 400 stávajících stavebních úřadů, což negativně ovlivní dva a půl milionu občanů. Ve Sdružení místních samospráv (SMS ČR) dlouhodobě zastáváme názor, že občané mají být schopni vyřídit si maximum záležitostí co nejblíže svému bydlišti, nová úprava stavebního práva jde bohužel přesně opačným směrem.

Stavebním úřadům, které tuto redukci „přežijí", také výrazně naroste množství práce. Návrh Ministerstva pro místní rozvoj už ale neřeší, kde vezmou kvalifikované úředníky, aby tuto agendu zvládly.

Stavební úřady obcí s rozšířenou působností budou muset podle tohoto návrhu řešit stavební řízení z dvakrát až třikrát většího území než dosud. Ve stávajícím personálním obsazení to nezvládnou a v SMS ČR máme obavy, že to může paradoxně vést ke zpomalení, nebo dokonce dočasné paralýze stavebního řízení u nás.

I přes tuto kritiku ale obce některé dílčí změny v novém návrhu vítají. Přínos spatřujeme především v digitalizaci stavebního řízení, která u nás měla existovat už dávno. Vítáme i snahu o znesnadnění zpětné legalizace černých staveb, což je problém, s nímž mají mnohé obce velmi trpké zkušenosti.

Pozitivem je i to, že složitější stavby by od počátku řešil krajský stavební úřad. Předešlo by se situacím, kdy stavební úřad několikatisícové obce řeší agendu spojenou třeba s výstavbou obří přehrady, na což nemá lidské a často ani odborné kapacity.

Celkově však SMS ČR považuje rozhodnutí vlády za nešťastné a budeme apelovat na poslance a senátory, aby zákon v této podobě neschválili. Usilujeme o to, aby i obyvatelé menších měst a obcí měli dostupné služby, včetně úřadů. Tento návrh jde ale proti tomuto principu a rozhodně nepřispívá ke zvýšení kvality života na venkově.

Stanislav Polčák, předseda Sdružení místních samospráv ČR a poslanec Evropského parlamentu