Podmínkou je, že jeho realizace přispěje k oživení veřejného prostoru a pomůže rozpohybovat společenský a komunitní život v Plzni. „Letošní ročník programu Prazdroj lidem je součástí iniciativy Nastartujme Česko, ve které se Plzeňský Prazdroj zavázal investovat do oživení ekonomiky a společenského života více než 300 mil korun. Chceme proto podpořit projekty, které budou mít pozitivní dopad na obyvatele a pomohou je opět vtáhnout do dění v městě," říká manažer pivovaru Petr Kofroň. Z přihlášených projektů vybere v září porota složená ze zástupců Prazdroje a osobností Plzně ty, které budou pro město největším přínosem. Mezi ně pak rozdělí celkovou částku až 3 miliony korun. Vybrané projekty se budou rovněž ucházet o podporu veřejnosti, která rozhodne o bonusových částkách ve výši 50 000 Kč, 30 000 Kč a 20 000 Kč pro tři nejlepší. „Věříme, že naše finanční podpora pomůže nastartovat zajímavé projekty a podpoří aktivní organizace v Plzni v jejich dalším fungování," dodává Petr Kofroň. 

Podrobnější informace o programu jsou dostupné na stránkách www.prazdrojlidem.cz.