Chlap jako hora, při hovoru s ním cítíte, jak z něj přímo prýští energie, zápal pro určitou věc. Přitom mezi jeho koníčky patří vedle cyklistiky i zahradničení včetně projektování zahrad pro kamarády, také malování, tedy obory, které jsou často spíše doménou lidí na první pohled křehčích. Mgr. Daniel Naivert, MBA je vedoucí odboru pro vnitřní bezpečnost a krizové řízení ve Fakultní nemocnici Ostrava, řadu let pracoval v manažerských postech u bezpečnostních složek a své zkušenosti nyní zúročuje v největším zdravotnickém zařízení v kraji. Svým zařazením na kandidátku hnutí OSTRAVAK pro komunální volby chce přispět a pomoci i tomu, aby se v Ostravě, a především v Porubě, cítili občané bezpečně a byli zde spokojeni.

Poznávání nových místZdroj: archiv Daniela Naiverta„Často slyším, že Poruba je nejhezčí část Ostravy a naprosto s tím souhlasím. Vnímám ji jako velkou zelenou zahradu, jsou zde krásné parky, les a řada míst, kde mohou naše děti i my bezpečně trávit volný čas. Ale každá mince má dvě strany, a není to tak dlouho, kdy celá republika byla otřesena střelbou v naší fakultní nemocnici, kdy jsme si všichni uvědomili, že mohou nastat krizové situace a že musíme stále pracovat i na vylepšování bezpečnostních opatření,“ uvádí Daniel Naivert.


Není pochyb o tom, že k tomu máte velmi blízko…
Bohužel, mnohdy se o bezpečnosti začne mluvit až tehdy, když se něco stane. A právě to bychom měli změnit, mnohem více se věnovat prevenci, nastavit preventivní prvky tak, abychom ušetřili lidské životy i finance. Zabývám se rovněž pedagogickou činností v oblasti bezpečnosti na Ostravské univerzitě i v dalších zařízeních v celé ČR, vnímám to nejen jako užitečnou zpětnou vazbu o názorech mladé generace, ale i jako určité poslání předávat své vědomosti, zkušenosti a rady dalším. Jsem také součástí „Týmu pro oběti“ pracujícího při Magistrátu města Ostravy, ve kterém jsou zastoupeny orgány činné v trestním řízení, sociální úřady, neziskové organizace a jedním z jeho cílů je prevence. Naši generaci zastihly věci, se kterými jsme moc nepočítali, nebyli jsme na ně připraveni. Například v souvislostí s pandemií bylo pro nás vše nové, bylo nutno vymyslet určitá opatření s obecnou platností, cílená na bezpečnost občanů.

Zahrada podle Daniela NaivertaZdroj: archiv Daniela Naiverta

Máte už v hlavě některé konkrétní nápady, náměty, které byste chtěl v komunální politice s hnutím OSTRAVAK prosadit?
Chybí mi především snaha o větší informovanost občana při hrozícím nebezpečí, v krizových situacích.  Aby se co nejrychleji dozvěděl, co se děje, co mu hrozí a co má udělat.  V takovýchto případech lze více využívat obecní či městský rozhlas, komerční rádia, telefonní operátory, kteří jsou schopni zacílit zprávu do každé rodiny.  Dalo by se tak zabránit zbytečným fámám, hysterii i určitému chaosu, který může zcela zbytečně vznikat.

CyklistikaZdroj: archiv Daniela NaivertaS čím půjdete do komunálních voleb, co od nich očekáváte?
Jsem hrdý ostravský i porubský patriot, bydlím zde celý život, umím zdejším lidem naslouchat, rozumím jejich potřebám, starostem. Byl bych moc rád, aby si občané uvědomili, že mohou už svou účastí přispět ke změnám, které si přejí. Poruba je obvod, kde žije nejvíce seniorů, tedy nejvíce ohrožených občanů, jejich prioritou je především bezpečnost. Rád bych se podílel na tom, aby se pokračovalo ve věcech, které fungují, a v tom, co je špatné a musíme to změnit, přinést něco nového. Zlepšit se dá přístup k bezpečnosti, infrastruktuře, životnímu prostředí, i vztah občan – politik. Ten si musí především uvědomit, že v politice není proto, aby se zviditelnil. Ale proto, aby hájil zájmy občanů, pracoval pro jejich spokojenost a dobro. Musí vytvořit s občany jeden tým. Postarejme se tedy společně o to, aby ta naše porubská zahrada byla stále krásnější a vzkvétala!

Zdroj: Ostravak, hnutí občanů

Zadavatel: Ostravak, hnutí občanů
Zpracovatel: Ostravak, hnutí občanů