Filtry cigaret nejsou neškodné, ani se rychle nerozloží, jak se domnívá řada kuřáků.  Jsou vyrobeny z plastu a uvolňuje se z nich řada látek, jež mohou být toxické.  Vlivem vnějšího prostředí se pomalu rozpadají na mikroplasty, jejichž množství v přírodě raketově narůstá. Předběžná opatrnost velí omezit co možná nejvíce jejich vznik.

Na nedopalky cigaret se proto zaměřily evropská směrnice a také český zákon o jednorázových plastech. Krom jiného zakazují prodej plastových výrobků na jedno použití, nastavují vyšší nároky na jejich třídění a recyklaci. Výrobci vybraných plastových výrobků se také musí postarat, aby jejich výrobky (a odpady z nich) neznečišťovaly životní prostředí.

U nedopalků je snaha, aby nezůstaly odhozeny zejména na veřejných prostranstvích. Úklid v těchto místech obvykle zajišťují města a obce, což s sebou nese často značné náklady. Výrobci tabákových výrobků s filtry mají podle zákona povinnost uhradit obcím náklady spojené s úklidem nedopalků i s jejich sběrem ve veřejné sběrné síti (koše a popelníky).

Na podzim roku 2023 začal fungovat kolektivní systém NEVAJGLUJ, a. s., založený výrobci tabákových výrobků s filtry, jehož cílem je zajistit obcím úhradu nákladů na úklid nedopalků.

Jak spolupráce funguje? Princip je jednoduchý: obec uzavře s kolektivním systémem NEVAJGLUJ a. s. smlouvu a poté každoročně obdrží finanční příspěvek. Stačí jednou za rok vyplnit dotazník ohledně nákladů na úklid a množství odpadů z úklidu ulic (všech uličních smetků) a z odpadkových košů na veřejných místech.

Do konce roku 2023 uzavřelo s novým kolektivním systémem smlouvu 540 měst a obcí. Tyto obce obdrží první úhrady v celkové výši přes 28 miliónů korun.

Možnost připojit se ke kolektivními systému samozřejmě trvá i v letošním roce. Kolektivní systém NEVAJGLUJ nyní oslovuje všechna města a obce prostřednictvím jejich datových schránek.