Bohužel kvůli koronavirové situaci není možné toto jubileum náležitě oslavit, nicméně se i tak otevírá výstava a vyšlo speciální číslo magazínu Obchodně podnikatelské fakulty (dále jen OPF).

OPF ke své oslavě 30 let od založení otevřela výstavu, která nese příhodný název „30 let s Obchodně podnikatelskou fakultou“. Prostřednictvím článků z novin, fotografií, ale i dobových dokumentů se snaží ukázat život fakulty za poslední tři dekády své existence. Této velké události je také věnován speciální díl časopisu, který tvoří a vydává OPF a jehož název je Otevřeně – Poutavě – neFormálně. Pokud by vás život na fakultě za posledních 30 let zajímal, tak se můžete přijít podívat do foyer OPF. A nemusíte se bát, výstava není časově omezena! A jak se vlastně OPF stala součástí vysokoškolské rodiny v tuzemsku?

Pro začátek začneme zajímavostí, že budova, ve které se nyní spousta studentů připravuje na své budoucí povolání, sloužila komunistům jako sídlo Okresního výboru Komunistické strany Československa (dále jen OV KSČ). Po revoluci se vedlo mnoho diskuzí, k čemu by budova mohla být využita. V rámci ankety v roce 1990 se lidé rozhodli, že by zde mohla stát nově vznikající vysoká škola.

Dobová fotografie jedné z prvních přednášek ve Velkém sále Obchodně podnikatelské fakulty.Zdroj: archiv OPFDobová fotografie jedné z prvních přednášek ve Velkém sále Obchodně podnikatelské fakulty.

Mnozí to nevědí, ale karvinská fakulta (OPF) byla určitou dobu společně s tehdejší Filozofickou fakultou v Opavě součástí Masarykovy univerzity (MU) v Brně, neboť Akademický senát MU zřízení obou fakult bohužel v prvním hlasování zamítl. Do Brna poté ale odjela velká delegace, v jejímž čele byl docent Šustek (který se posléze stal i prvním děkanem). V Brně se pak pomocí ankety hlasovalo o budoucnosti OPF. Výsledek zněl ve prospěch Karviné a ta se tak od roku 1990 stala univerzitním městem.

S otevřením fakulty přišel také velký zájem o studium. Dokazují to data, která říkají, že první akademický rok se vydalo studovat 206 studentů denního studia a 95 studentů, kteří studovali dálkově při zaměstnání. Významným datem je 8. říjen 1990, kdy se ve Velkém sále OPF konala historicky úplně první přednáška.

Když zabrousíme do vedení fakulty, tak prvním děkanem se stal doc. Ing. Emanuel Šustek, CSc., který bojoval i za vznik fakulty ve výše zmíněném Brně a byl členem skupiny usilující o vznik vysoké školy právě v Karviné. Jeho jméno figurovalo i v přípravném výboru pro Slezskou univerzitu. Děkanský post si vyzkoušel také prof. RNDr. PhDr. Stanislav Polouček, CSc., doc. Ing. Tibor Paulík, CSc., doc. PhDr. Vojtěch Malátek, CSc., PhDr. Bohumil Fiala, Ph.D., také doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. (ten nyní zastává pozici rektora celé Slezské univerzity v Opavě). Současným děkanem je prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

Současným děkanem fakulty je prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.Zdroj: archiv OPFSoučasným děkanem fakulty je prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

Fakulta, jak je již výše zmíněno, má svoji základnu v bývalém sídle OV KSČ. Zájem uchazečů stoupal a s tím se pojilo rozšiřování objektů sloužících pro výuku. Kromě hlavní budovy, která sídlí na Univerzitním náměstí, je využívána budova Na Vyhlídce, která byla původně vybudována pro žáky středního odborného učiliště hornického. Vše prošlo rekonstrukcí a kromě výuky jsou zde umístěny i koleje, které mohou studenti z dalekých končin využívat. Vedle tohoto objektu je i univerzitní knihovna, jež nabízí velkou škálu učebních materiálů, které lze využívat nejen při samotné výuce, ale i při psaní vysokoškolských prací.

Co se rekonstrukcí a úprav exteriéru a interiéru týká, tak nejen vedlejší budova fakulty, ale i ta hlavní prošla významnou modernizací a opravami, aby se studenti cítili ve škole dobře a pohodlně. Tou nejaktuálnější změnou je rekonstrukce Velkého sálu, která nastala hned po přestavbě Malého sálu.

Zmodernizovaný Velký sál, kde se kromě výuky konají např. promoce absolventů.Zdroj: archiv OPFZmodernizovaný Velký sál, kde se kromě výuky konají např. promoce absolventů.

Oslavy se letos bohužel nekonají, jak je již výše zmíněno, neboť doba oslavám příliš nepřeje. My ale pevně věříme, že to další velké výročí už oslavíme ve velkém a v plné parádě, jak se patří! Vy to s námi pojďte oslavit alespoň prostřednictvím návštěvy výstavy, která je vytvořena pro veřejnost.

Autor: Kristýna Hanačíková – studentská redakce Slezské univerzity