Blíží se léto, čas hezkého počasí, rozkvetlé přírody a také třeba výletů. Pro někoho, kdo má doma osobu, která se neobejde bez každodenní pomoci, si moc výletů neužije, co myslíte?

Mgr. Iveta Brzková, ředitelka Obecný zájem z.ú.Mgr. Iveta Brzková, ředitelka Obecný zájem z.ú.Zdroj: ZadavatelAle může si je užít, řešení nabízí společnost Obecný zájem z.ú., která působí na Hradecku. Více nám řekne paní ředitelka Mgr. Iveta Brzková.

Nabízíte Pečovatelskou a terénní odlehčovací službu, co si pod tím můžeme představit?
Obě služby pomáhají lidem, kteří pro svůj zdravotní problém nejsou soběstační. Bez pomoci druhých osob nemohou žít ve svém domácím prostředí. Pečovatelská služby pomáhá pravidelně a je tu i pro osamělé seniory. Odlehčovací služba, jak už z názvu vyplívá, odlehčuje v péči neformálním pečujícím dle jejich potřeb, i nepravidelně a často nárazově. O klienta je postaráno profesionálně po všech stránkách, různými činnostmi, které pomáhají zachovat co nejdéle jeho dovednosti a schopnosti a tím prodloužit možný pobyt v domácím prostředí, případně zcela odvrátit nutnost umístění do rezidenčního zařízení.

Jezdíte tedy za klienty a pomáháte jim v jejich prostředí?
Ano jsme terénní služba, péči poskytujeme v domácím prostředí až 24 hodin denně včetně sobot, nedělí a svátků. Člověk nemusí opouštět své blízké a známé prostředí, zároveň pečovatelky vědí, jak respektovat soukromí klienta.

Takováto péče o klienty je především dlouhodobá, je to tak?
Vždy záleží na konkrétních požadavcích zájemce o službu. V tomto ohledu si nestanovujeme žádné podmínky, je to odvislé od konkrétní životní situace člověka. Jednou z priorit je pro nás odborný personál, pracujeme intenzivně na vzdělání a odborném růstu celého týmu, abychom klientům zajišťovali kvalitní a bezpečnou službu. Velmi dobře zvládáme dlouhodobou péči i časově kratší, kdy je adaptace a sladění všech zainteresovaných stran nutno zvládnout v co nejkratší době.

Takže pokud by si pečující osoba chtěla zajít do divadla, zajet na výlet, nebo třeba jen do restaurace na večeři, může využít vaše služby?
Toto je jeden z našich cílů, aby veřejnost vnímala, že nás i v těchto případech může využít. Všemu, ale musí předcházet sociální šetření, uzavření smlouvy a potřeba domluvy volné kapacity v požadovaném termínu.

Takže pomáháte opečovávané i pečující osobě v jednom…
Vlastně ano, obě služby jsou vždy pomocí jak pečujícím, tak klientům. Jsme často důležitá podpora v těžkých chvílích nejen při péči, ale i často po ukončení péče.

Jak širokou máte oblast působení?
Sídlo máme ve Smiřicích a pobočku v Hradci Králové, z těchto míst zajíždíme do okolních obcí v okruhu 25 km, avšak dodržujeme daná teritoria ostatních sociálních služeb. Nicméně po okolních obcích se moc konkurence nepohybuje.

To zajisté obnáší mít řádný vozový park a vybavení.
Máte pravdu, je to věc, s kterou velice bojujeme. Rozvoj služby i míra pomoci klientům jde s tímto ruku v ruce, takže hledáme možnosti, jak situaci řešit. Neustále sháníme prostředky na nákup nových vozidel, hledáme partnery, sponzory ale jde to pomalu a po střípkách.

Jaká je spolupráce přímo v obcích se starosty a zastupitelstvy?
To je značně individuální záleží, zda mají sociální cítění, zkušenosti s náročnou péčí o sobu blízkou, pochopení a zájem o občany. Vážíme si každého starosty včetně zastupitelstva, který smýšlí prosociálně. Populace stárne, spolupráce měst a obcí se sociální službou je jistě jednou z možností řešení potřeb pro jejich občany.

Co dělat v případě, že bychom měli o vaši službu zájem nebo vás chtěli podpořit?
Za jakoukoli formu podpory jsme nesmírně rádi a vážíme si ji. Můžete nám zavolat, poslat email, kontaktovat nás na sociálních sítích, nebo přes formulář na webových stránkách.  www.pssmirice.cz, iveta.brzkova@pssmirice.cz, tel. 731 185 873 nebo email: socialnipracovnik@pssmirice.cz, tel. 734 759 149 a domluvíme společně termín osobní schůzky.

Potřebujete si odpočinout při péči o blízkou osobu? Neváhejte se na nás obrátit!