O stavbě obchvatu Mošnova už se mluvilo velmi dlouho, protože situace v obci byla pro mnoho desítek lidí neúnosná. Po stávající silnici projíždělo přímo Mošnovem víc než sedm tisíc aut denně a mimo obydlenou oblast dokonce ještě o čtyři tisíce více. Obyvatelé oprávněně upozorňovali na nadměrný hluk, prašnost, omezení a nebezpečí, která s sebou silniční provoz nese. Kvůli těžké dopravě si lidé stěžovali i na narušení statiky domů.

Nakonec se stavbu obchvatu Mošnova podařilo zahájit po zhruba pěti letech příprav letos na sklonku října a jako zhotovitel prací byla vybrána společnost EUROVIA CS, součást největší stavební skupiny u nás VINCI Construction CS. „Obchvat Mošnova bude měřit víc než tři kilometry. Vzniknou na něm tři kruhové objezdy a bude postaven nový most přes biokoridor,“ vysvětluje mluvčí Skupiny VINCI Construction CS Iveta Štočková. „Naváže na obchvat sousední obce Skotnice, který byl zprovozněn na konci roku 2020, a dohromady tak vytvoří ucelený úsek silnice I/58.“

Předpokládá se, že po zprovoznění obchvatu klesne objem vozidel projíždějících přes Mošnov o sedmdesát procent. Přínosem obchvatu však nebude jen odvedení dopravy z obce, ale i zlepšení napojení průmyslové zóny Ostrava – Mošnov a také Letiště Leoše Janáčka Ostrava. Mošnovu se tak vyhne i předpokládaný nárůst dopravy, které okolí průmyslové zóny a letiště s velkou pravděpodobností čeká. Předpokládané zprovoznění stavby, na níž má být celkově 61 stavebních objektů, je v roce 2024.