V rámci programu „Na dotek pomoci“, který navazuje na grantový program z minulých let, rozdělí celkem 200 tisíc korun určených na podporu skvělých nápadů v libereckém regionu. Zájemci o grant se mohou přihlásit prostřednictvím formuláře na www.nisaliberec.cz. Termín podání přihlášek je nejpozději do 31. května 2024.

„Uvědomujeme si naši pozici velkého obchodního centra a chceme být pro obyvatele Libereckého kraje a jeho okolí dobrý soused, který je podporuje ve všech směrech,“ říká René Švejda, centre manager z OC Nisa v Liberci a doplňuje: „I z toho důvodu jsme se rozhodli finančně podpořit iniciativy místních obyvatel, které chtějí něco změnit, zlepšit nebo vybudovat, a ovlivnit tak místní komunitu a podpořit vzájemné vztahy a soužití.“

V uplynulém ročníku OC Nisa podpořilo například pořádání kurzů psychosociální pomoci Oblastního spolku Českého červeného kříže v Jablonci nad Nisou, přednášku o mediální gramotnosti, kterou pořádala turnovská knihovna Antonína Marka či neziskovou organizaci Post Bellum a její projekt Příběhy 20. století. Grantem byla také podpořena marketingová propagace sdružení z dolního Pojizeří, která usiluje o vzbuzení zájmu veřejnosti o čistší řeku Jizeru. Příspěvkem byl povzbuzen k další činnosti i jablonecký Klub lodních modelářů Admiral a INEX – sdružení dobrovolných aktivit a jejich projekt Férák pod Ještědem, jenž pomáhá dětem ze znevýhodněného sociálního prostředí.

Zdroj: Projekt Nisa, s.r.o.

V letošním roce, stejně jako v těch předchozích, chce OC Nisa podat pomocnou ruku neziskovým organizacím, občanským zájmovým sdružením, spolkům, sportovním oddílům, obcím nebo příspěvkovým organizacím. V rámci zadání grantového programu Na dotek pomoci jsou vytyčené pouze oblasti, kterých by se projekt měl týkat – mezilidské vztahy, dětské spolky, volnočasové aktivity, záchrana kulturního a přírodního dědictví. Konkrétní téma projektu, které musí vždy zasáhnout liberecký region, nechává OC Nisa na iniciativě a originalitě samotných žadatelů.

Maximální výše podpory je 200 000 Kč. Částku může získat jedna organizace, ale může být rozdělena i mezi více žadatelů. Příjemce či příjemci podpory budou známi nejpozději 30. června 2024.

Pokud vás program Na dotek pomoci inspiroval a chcete o grant zažádat, přečtěte si detailní podmínky programu na stránkách www.nisaliberec.cz. Pro bližší informace můžete volat na číslo +420 481 444 123 nebo napsat na emaile-mail: marketing@nisaliberec.cz