Holešovský zámek hostil významnou návštěvu, kdy do našeho města dorazil chilský velvyslanec J. E. Patricio Utreras, aby osobně předal ocenění společnosti Satturn za projekt Enceladus. Projekt a jeho světový význam je vynikající ukázkou toho, jak kvalitní pracovníky máme, a jak důležité jsou inovativní přístupy. Při slavnostním ceremoniálu padlo mnoho slov, všechna se ale setkala v myšlence na to, že není nic cennějšího než voda, a tu že si musíme chránit a takové projekty že je třeba podporovat.

Zdroj: SATTURN HOLEŠOV spol. s.r.o.

Shodli se na tom všichni řečníci od moderátora Iva Mitáčka, přes starostu města Holešova Rudolfa Seiferta, jednatele společnosti Satturn Jaromíra Tomšů, chilského velvyslance J. E. Patricia Utrerase, předsedy senátu Miloše Vystrčila, předsedy poslanecké sněmovny Radka Vondráčka, zástupkyně Evropského parlamentu Michaely Šojdrové, velvyslance ČR v Chile a Bolívii J. E. Josefa Hlobila až po náměstka Petra Očka z Ministerstva průmyslu a obchodu.

Zdroj: SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.

Enceladus je komplexní systém zahrnující technologie pro vzdálené monitorování a řízení soustav domovních čistíren odpadních vod, provádění dálkových odečtů vodoměrů, hlídání a čerpání vodojemů, měření vlastností vody a řízení její úpravy a další související procesy. Produkované odpadní vody jsou čištěny přímo v místě vzniku, kde jsou po jejich vyčištění dále využívány nebo vraceny zpět do přírody. Soustavy čistíren odpadních vod jsou monitorovány a řízeny vzdáleně z centrálního servisního pracoviště. 
Společnost SATTURN HOLEŠOV je držitelem řady ocenění za technologický, společenský a ekonomický přínos inovačního projektu pro životní prostředí a hospodaření s vodou v krajině. Mezi nejvýznamnější ocenění patří „Vizionář 2019“ a „Inovace roku 2019“ za technologický projekt „Komplexní systémová telemetrie pro obecní soustavy domovních ČOV a úpravny vod“. Ing. Jaromír Tomšů, jednatel společnosti SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.Zdroj: SATTURN HOLEŠOV spol. s.r.o.

Nadace Fundación Imagen Chile vybrala systém Enceladus společnosti SATTURN HOLEŠOV jako českého vítěze prestižní soutěže „Cena Magalhãesova průlivu“. Tato cena má připomínat ducha 500letého Magalhãeského průzkumu oceňováním současných inovátorů z celého světa. Pořadatelé vyzdvihli inovativní práci na systému Enceladus a jeho potenciální pozitivní globální dopad označili jako ukázku stejné průzkumné a inovační síly, která inspirovala Magalhãesovu výpravu před 500 lety.