Cílem soutěže je nalézt nejoblíbenější parkoviště, nejoblíbenější inovaci nebo město, kde je parkování dobře vyřešeno. Na druhém místě se umístilo město Benešov (Parkoviště pod Brankou) a na prvním místě garáže P+R Černý most v Praze.

„Parkovací dům pro největší třinecké sídliště Sosna dovedně využívá prostorově omezené místo mezi svahem a stávající sídlištní zástavbou. Řešení se třemi vjezdy, s jedním do každého podlaží, minimalizuje „mrtvé plochy“ a z toho důvodu nabízí objekt větší kapacitu parkovacích míst. To vše se promítá nejen do celkové ekonomiky projektu, ale má praktický dopad v podobě rychlejšího zaparkování vozidla, než kdyby byl využit jiný typ nájezdu automobilů do parkovacího domu,“ uvedla primátorka města Věra Palkovská.

· Investiční náklady: 53 025 667,05 Kč
· Cena 1 m3:  6 818 Kč/m3
· Cena 1 m2 užitné plochy: 25 351 Kč/m2
· Počet parkovacích stání: 82 stání
· Náklady na parkovací místo: 646 655 Kč

Díky patentovanému a doposud netradičnímu konstrukčnímu řešení je parkovací dům bez rušivých vnitřních sloupů a řidiči tak mají dostatečný prostor k manévrování. Široký volný rozpon eliminuje riziko drobných kolizí a poškození automobilů.

„U všech vjezdů je kamerový systém k rozpoznávání poznávacích značek vozidel, což zajišťuje plynulý provoz. Uživatelé, kteří mají pro vstup a výstup do parkovacího objektu k dispozici čipy, mohou kdykoliv využít služeb, resp. technickou podporu nonstop poruchové linky. Interiér parkovacího objektu je monitorován kamerovým systémem napojeným na dispečink Městské policie Třinec,“ dodala primátorka Třince.

Opláštění tahokovem zajišťuje přirozené větrání a osvětlení. Fasáda směrem k sídlišti obrůstá popínavými rostlinami. V nočních hodinách tvoří parkovací objekt architektonicky zdařilou dominantu sídliště.