Oční centra, optiky a oční klinika skupiny OFTEX prosazují individuální přístup, kvalitu a dlouhodobou péči o pacienta. „Našim cílem je, aby pacient byl zároveň naším partnerem. Přebíráme za něj zodpovědnost před i po zákroku a vždy se snažíme udržet výsledek primárního ošetření. Jednoduše řečeno nám jde o to, aby pacient získal takovou péči, jakou potřebuje, a aby si výsledek udržel co možná nejdelší dobu,“ vysvětlil majitel a primář oční kliniky OFTEX Vladimír Korda.

Oční klinika OFTEXZdroj: OFTEX/archiv

Vždy záleží na obtížích pacienta, v síti očních center se však starají i o to, aby pacient chodil na pravidelné kontroly a o oči se náležitým způsobem staral. Díky databázi klientů, kterou si vedou už od roku 2004, mají všechny nezbytné informace, aby mohli správně vyhodnotit, co přesně pacient potřebuje a jak se jeho oční vada vyvíjí v čase. „Vybudovali jsme síť poboček v několika krajích. Pacientům jsou k dispozici plně diagnosticky vybavená spádová oční centra v městech Pardubického, Královéhradeckého a Středočeského kraje a také v kraji Vysočina, kde se o ně postarají oční specialisté. Ti v případě potřeby udělají předoperační vyšetření a nemocného odešlou na velkou oční kliniku do Pardubic,“ uvedl Korda. Zde se kromě operačních sálů vybavených nejnovějšími technologiemi nacházejí také laboratoře a monitoring. Oční centra mají každý měsíc 8 až 10 tisíc návštěv, což za rok dělá 125 tisíc návštěv a přibližně 56 tisíc klientů.

OFTEX má v současné době nasmlouvané nejen všechny pojišťovny, ale i dopravní zdravotní službu, což může být pro pacienta chystajícího se na operaci očí naprosto zásadní. „Dokážeme zajistit, aby byl pacient převezen v den operace od dveří svého domu nebo bytu až na sál a po zákroku zase zpět. Nebo jej můžeme dopravit mezi klinikou a pobočkami kvůli vyšetřením. Samozřejmostí jsou informační SMS před vyšetřením, před zákrokem nebo právě kvůli dopravě. V tomto případě volá řidič den předem a upřesňuje si s pacientem čas transportu,“ popsal detaily komunikace primář.

Individualizovaným přístupem a rozsahem svých služeb se OFTEX snaží poskytnout pacientům dlouhodobou a nadstandardní péči o zrak. Nabídku očních center logicky doplňují ještě optiky ve spádových městech, kde si mohou pacienti pod dohledem zkušených optiků a optometristů vybrat správné korekční pomůcky pro svoje oči.

Zdroj: OFTEX/archiv

Zdroj: Alcon/archiv

Zdroj: Oči jako rys/archivOční klinika a síť očních center a optik OFTEX poskytuje komplexní péči o oči všem svým pacientům v Pardubickém, Královéhradeckém, Středočeském kraji, v kraji Vysočina a Praha. První oční centrum vzniklo již v roce 2004 v Chrudimi. Na oční klinice v Pardubicích se specializují na onemocnění sítnice, zeleného zákalu, odstranění zákalků sklivce, operace šedého zákalu a dioptrických vad. Od roku 2019 je OFTEX součástí sedmnácti mezinárodních studií pro léčbu VPMD, syndromu suchého oka, zeleného zákalu a šedého zákalu. Pracoviště oční kliniky a její oční laboratoře jsou vybaveny nejmodernějšími diagnostickými a měřícími přístroji.

Oční klinika OFTEXZdroj: OFTEX/archiv

www.ocijakorys.cz

Osvětová iniciativa Oči jako rys si klade za cíl vzdělávat širokou veřejnost v oblasti péče o oči a řešení očních vad. Pacienti zde mohou najít komplexní informace o očních vadách. Dozví se, jak se jednotlivé vady projevují a jak ovlivňují vidění, co se s nimi dá dělat a jak si najít vhodné místo, kde jim s řešením očních vad pomohou. Hlavním partnerem tohoto projektu je Alcon. Světový lídr v oblasti inovací produktů  pro vidění a péči o zrak a dodavatel vyspělých technologií, přístrojů a produktů pro všechny významné oční kliniky v České republice.

MUDr. Vladimír Korda, Ph.D, MBA
MUDr. Vladimír Korda, Ph.D, MBAMUDr. Vladimír Korda, Ph.D, MBAZdroj: V. Korda/osobní archivMajitel a primář oční kliniky OFTEX, renomovaný sítnicový specialista a vitreoretinální chirurg. Specializuje se na diagnostiku a léčbu onemocnění sítnice a na terapeutické možnosti věkem podmíněné makulární degenerace. V rámci svého odborného zaměření absolvoval několik zahraničních stáží ve Velké Británii a Německu. Je členem České oftalmologické společnosti ČLS JEP i odborných společností v zahraničí. V současné době působí na OFTEX oční klinice v Pardubicích.

Oční klinika OFTEXZdroj: OFTEX/archiv