Již déle než 65 let buduje moderní infrastrukturu. Významnou měrou se podílí na modernizaci nejstarší a nejdelší dálnice D1 u nás, kde ze 161 km v úseku Praha – Brno, pracovala či stále pracuje až na 67,6 km. Také například zahájila práce na dálnici D55 v úseku Babice – Staré město a pokračovala v pracích na novém úseku D11 a D35 a mnoho dalších.

Pracuje také na železnicích, kde v současné době probíhají práce například v rámci modernizace železničního uzlu Pardubice či v Přerově, na traťovém úseku Praha-Smíchov – Černošice. Vybudovala několik mostů na vraňasko-hořínském kanále, či dokončila práce mostě na I/35 v Hořicích.

V průběhu roku společnost EUROVIA CS zahájila práce na obchvatu Domašína či Otrokovic, v Praze ukončila I. etapu a odstartovala II. v rámci obchvatu Jesenice a na konci října otevřela nový obchvat kolem Velkého Beranova. Komunikace dlouhá 4, 245 km odvedla dopravu mimo centrum obce a je napojena na obchvat obce Nové Domy. Práce začaly v březnu 2019 a úplné dokončení projektu je naplánované na květen 2021.

Zdroj: Nově otevřený obchvat kolem Velkého Beranova

Zdroj: Ukončení I. etapy a zahájení II. v rámci realizace obchvatu Jesenice v Praze

Kromě silničních a dálničních staveb, mostních konstrukcí, železničních a tramvajových projektů jsou nedílnou součástí jejího portfolia také místní komunikace, obnova veřejného prostoru, náměstí, ulic i historických částí města, ale i cyklostezky, hřiště, letištní plochy či vodní díla a protipovodňová opatření.

Obyvatelé Jihomoravského kraje se díky nové cyklostezce přes vodní dílo Nové Mlýny mohou těšit na bezpečnější a plynulejší provoz. Pro děti ZŠ 1. máje v Havířově EUROVIA CS zrekonstruovala školní hřiště. V rámci prací bylo odstraněno původní hřiště a v jeho místě vzniklo nové s novými konstrukčními vrstvami, povrchy i zatravněním, odvodněním, oplocením za brankami včetně fotbalových branek.

V Ústeckém kraji, v bývalém lomu Kohinoor, letos společnost vybudovala zcela nový biotechnologický systém k čištění důlních vod. Zvolené technologie využívají schopností umělých mokřadů jako alternativní metody čištění důlních vod, což v sobě skrývá obrovský potenciál. Jedná se totiž o téměř bezobslužný a ekonomicky hospodárný systém se srovnatelnými účinky s aktivním způsobem čištění.

Zdroj: Jedinečný biotechnologický systém k čištění důlních vod v Ústeckém kraji, v lomu Kohinoor

V Praze společnost modernizovala třeba plavební komoru na Štvanici, která je jednou z nejvytíženějších v ČR. Vybudovala oddělená čekací stání pro malá a velká plavidla v dolní i horní rejdě, čímž došlo ke zvýšení bezpečnosti plavidel v plavební komoře a stoupla spolehlivost plavebního provozu.

Na svědomí má také opravené historické centrum Kadaně, rekreační areál v Blatné, přednádraží v Chrudimi nebo tramvajové úseky v Ostravě.  V současné době působí EUROVIA CS v oblasti sezonní údržby hned v několika krajích.