To vše může mnohé z nás dostat do tíživé situace. Mezi ty, kterých se výše zmíněné může dotknout, patří nejčastěji mladé rodiny a senioři. Co dělat v takové chvíli, kdy musíme doslova několikrát otáčet každou korunu, než ji vydáme a stále si nejsme jisti, zda to bude stačit? Ne zcela ideálním řešením je půjčka. Tu je vhodné vždy řádně zvážit a přistupovat k ní zodpovědně. V případě neschopnosti splácet je nutné začít situaci co nejdříve řešit, a to třeba i za pomoci sociální pracovníků, kteří se v této problematice orientují a jsou schopni pomoci.

Sociální pracovníci jsou připraveni pomoci lidem zorientovat se v jejich tíživé situaci a v systému sociálních dávek, prostřednictvím kterých stát nabízí pomoc lidem ve finanční tísni.

Přídavek na dítě 

Rodinám s dětmi může v tíživé finanční situaci pomoci i dávka přídavek na dítě. „Přídavek na dítě patří mezi dávky státní sociální podpory. Nárok na dávku má nezaopatřené dítě, pokud jsou příjmy jeho rodiny nižší než 3,4násobek životního minima rodiny. Pro názornost – u úplné rodiny se dvěma dětmi ve věku 2 a 8 let je jejich životní minimum 13 350 Kč. Žádosti o dávku se podávají u Úřadu práce ČR, který pak dávku také vyplácí. Kontakt na příslušné pracoviště získáte na bezplatné lince 800 700 650,“ vysvětluje Zdeněk Živčák, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy.

Žádost je možné podat i elektronicky pomocí identity občana. Podrobnosti najde každý také na webu uradprace.cz/web/cz/elektronicka-komunikace.

Výchovné
Starším občanům, především ženám, které po nějaký čas nepracovaly, jelikož pečovaly doma o své děti, a mají tak nižší starobní důchod než ostatní důchodci, může pomoci výchovné. „Aby stát tento rozdíl vyrovnal, bude dotčeným důchodcům od ledna 2023 vypláceno zvýšení starobního důchodu za vychované dítě - tzv. výchovné. Na výchovné mají nárok pouze starobní důchodkyně nebo starobní důchodci, kteří vychovávali děti. Většině důchodkyň se starobní důchod zvýší automaticky od ledna 2023. Některé ženy a muži ale budou muset o výchovné požádat. Poradí vám s tím sociální pracovníci,“ podotýká Zdeněk Živčák z ostravského magistrátu.

Zdroj: archiv Deník

Příspěvek na bydlení
Zapomenout nesmíme ani na příspěvek na bydlení. To je dávka, jíž stát pomáhá lidem, kteří nemají dostatek peněz na zaplacení nákladů na bydlení. „Zjednodušeně řečeno - nárok na příspěvek na bydlení vzniká, pokud vám třetina vašich příjmů, respektive třicet procent, nestačí na zaplacení vašich nákladů na bydlení,“ říká Zdeněk Živčák.

Je ale potřeba upozornit, že stát neproplácí náklady na bydlení v jakékoliv výši. Pro příspěvek na bydlení je stanoven cenový strop, tzv. normativní náklady na bydlení. Stát jakoby říkal, že to, co je nad tento strop, už je drahé bydlení, které neproplatí úplně, ale jenom částečně.

Žádosti o dávku se podávají u Úřadu práce ČR, který pak dávku také vyplácí. Kontakt na příslušné pracoviště lze získat na bezplatné lince 800 700 650. Požádat lze i on-line na webové adrese mpsv.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni. Tam každý nalezne podrobné informace, formuláře i orientační kalkulačku.

Milostivé léto
Mezi další možné podpory v tíživé situaci lze zařadit akci státu „Milostivé léto“. „Díky této akci se se lidé mohou tzv. zbavit některých exekucí. Akce je omezena do 30. listopadu, ale do 15. listopadu je nutné doručit žádost příslušnému exekutorovi. Je možné využít pomoci sociálně-dluhových poraden, jejichž pomoc je bezplatná.

Více informací se zájemci dozvědí na webových stránkách bezpecnejsi.ostrava.czsocialniveci.ostrava.cz/milostive-leto-ii-znovu-pomaha-lidem-z-dluhu-jake-jsou-jeho-podminky/,“ vysvětluje Zdeněk Živčák z odboru sociálních věcí a zdravotnictví ostravského magistrátu.

SOCIPOINT poradí
Pro případ pomoci a rady ve finanční tísni doporučujeme využít služeb místa prvního kontaktu SOCIOPOINT. Osobně tak lze učinit v kanceláři č. 51 budovy Nové radnice Magistrátu města Ostravy na Prokešově náměstí 8. Telefonicky lze získat informace na bezplatné lince 800 700 650, e-mailem na webové adrese sociopoint@ostrava.cz.

Provozní doba je každý pracovní den: vždy od 8 hodin, v pondělí a ve středu do 17, v úterý a v pátek do 12 a ve čtvrtek do 16 hodin. Zajít lze také na úřad městského obvodu v místě vašeho bydliště. I tam jsou sociální pracovníci, kteří ochotně poradí.

„Se sociálními pracovníky lze také domluvit, že pokud na úřad nemůžete dojít, přijdou naopak oni za vámi,“ dodává vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví ostravského magistrátu Zdeněk Živčák.