V plánu našeho projektu č. 2023-1-CZ01-KA121-VET-000120359 máme 4 krátkodobé mobility žáků, 1 mobilitu vyučujících, po maturitě vycestují žáci také na mobilitu dlouhodobou.
Školní rok je téměř ve své polovině a ani my jsme nezaháleli. V říjnu a začátkem listopadu jsme vypustili do světa dvě třeťácké skupiny. Jak se jim na stážích líbilo?

Polsko – Bydhošť Od 14. do 28. října 2023 se do krásného polského města Bydhošt vydala další skupinka nebojácných. Na cestu za poznáním se tak rozhodlo odcestovat 12 žáků a 2 učitelé se zde účastnili profesního rozvoje. Ve volném čase navštívili historické město Toruň nebo přístavní město Gdaňsk a poznali polskou povahu, stravu i zvyky.

Největší součástí skupiny byli žáci oboru Požární ochrana účastnící se odborné stáže na stanici Nowa Wieś Wielka. Žáky oboru PO doprovázel Mgr. Tomáš Pazdera.

„Tato stáž mi nabídla zajímavý pohled na funkčnost IZS a ostatních bezpečnostních složek v jiném státě díky návštěvě policejní stanice, krizového centra, operačního střediska a školy pro hasiče.“ Hana Surá, PO3

Žáci oboru Mechanik strojů a zařízení a oboru Strojní mechanik se účastnili odborné stáže ve firmě TechMED, Sp. z o.o vyrábějící medicínský nábytek. V této firmě žáky doprovázel mistr odborného výcviku Ondřej Horák.

„Pracoval jsem pod vedením zkušeného pracovníka pana Vojtka a jeho kolegy Kristiana. Oba to byli pohodoví pánové a humoru měli na rozdávání. Také jsem využil znalosti anglického jazyka v praxi.“ Adam Šnejdrla, ME3

Turecko – Antalya

Naší oblíbenou destinací je turecká Antálie. Ve dnech 30. října – 10. listopadu 2023 sem na zkušenou vyvandrovali 3 žáci oboru Nábytkářská a dřevařská výroba a 3 žáci oboru Stavební materiály.  A zatímco my jsme si tu užívali první mrazíky, oni se ještě vesele koupali ve Středozemním moři (a pak mrzli po návratu domů). Doprovodila je Mgr. Kateřina Březíková.

Dřevaři pracovali u tradičního zaměstnavatele spolupracujícího s naším partnerem – a to Městským úřadem Konyaalti. Mají zde totiž speciální odbor zabývající se údržbou městského a plážového nábytku – chlapce tak čekalo 14 dní plných laviček, stolů, plotů a odpadkových košů.

„Erasmus celkově hodnotím tak, že to pro mě byla velká zkušenost, a jsem rád, že jsme byli v tak krásné destinaci. Pro mě bylo skvělé poznat novou zemi, dostat nové pracovní zkušenosti a poznat nové lidi v zahraničí.“ Jakub Krejčí, ND3

Stavaři byli umístěni do laboratoří TUĞRA, které se zabývají např. kontrolou kvality betonu, odběrem vzorků na staveništi, mícháním stavebních směsí aj. Zároveň se žáci mohli také zúčastnit samotného odběru vzorků na stavbě.

„Pracovali jsme ve firmě, která testuje a ověřuje kvalitu betonu. Ale hlavně, lidi, se kterými jsme pracovali, byli úžasně přátelští. Klima bylo úžasné, tak jako místní lidé. Odborná stáž do Turecka překročila má očekávání.“ Lukáš Durďák, SM3

Další účastníci zájezdu jsou již vybráni pro odbornou stáž v portugalském městě Torres Vedras, kam se vydají naši žáci oboru PO v dubnu 2024, doprovázet je bude skupina pedagožek na své odborné zahraniční praxi.

Chcete se dozvědět o našich projektech víc, po očku mrknout na probíhající rekonstrukci školy a dozvědět se o našich oborech a možnostech studia?

Přijďte na poslední dny otevřených dveří školního roku 2023/24 v pátek 19. ledna 2024 (13-17 hodin) a v sobotu 20. ledna 2024 (8-12 hodin) nebo navštivte naše webové stránky www.spshranice.cz. Těšíme se na Vás!

Koordinátorky

Zdroj: Střední průmyslová škola Hranice

Zdroj: Zadavatel

Zdroj: Střední průmyslová škola Hranice