„Každé dítě se narodí jako originál s řadou talentů a silných stránek, důležité je pomoci dětem tyto talenty najít, podpořit jejich rozvoj a naučit děti talenty efektivně využívat.“

Srdečně Vás zveme na webinář "Odemykání dětského potenciálu" určený pro rodiče dětí z území ORP Děčín lektorovaný Janem Mühlfeitem a Kateřinou Novotnou, kteří Vás seznámí s teorií talentů a zejména to, jakým způsobem v sobě a svém dítěti talent objevit, jak ho pojmenovat a především jak ho dále rozvíjet.

Na webináři se seznámíte s pozitivní psychologií a fungováním Vašeho mozku od dětství až do dospělého věku. Webinář Vám (i Vašim dětem) pomůže pochopit, jaké jsou individuální talenty Vašich dětí a odhalí možnosti, jak je využívat. A to jak během studia, tak v osobním a později i pracovním životě. Pokud totiž dojde k propojení talentů s tím, co člověka baví, naplňuje, souzní s jeho hodnotami, v čem se chce a může zlepšovat, s největší pravděpodobností dosáhne naplnění svého potenciálu.

Webinář se uskuteční dne 27. 5. 2021 od 17:00 do 19:00.

Webinář je pro zaregistrované účastníky zdarma a proběhne prostřednictvím komunikační platformy ZOOM (odkaz bude zaslán registrovaným účastníkům na základě přihlášení den před konáním akce).

ODKAZ na registraci

Dotazník vyplňte nejpozději do 23. 5. 2021 do 12:00 hod. POČET ÚČASTNÍKŮ JE OMEZEN!!!

V případě dotazů nebo nejasností nás kontaktujte na e-mailové adrese: blazkova.masls@seznam.cz

Zdroj: MAS Labské skály, z.s.

Financováno z projektu MAP II pro SO ORP Děčín (č. p.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008611). Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv).