„Trvalá péče o člena rodiny v domácím prostředí je vysoce náročná po fyzické i psychické stránce, proto je o odlehčovací službu velký zájem. Nejčastěji na čtrnáct dnů až tři měsíce, kdy si mohou pečující odpočinout, načerpat síly a vyřešit osobní záležitosti s vědomím, že je o jejich rodinného příslušníka postaráno na profesionální úrovni v našem SeniorCentru,“ vysvětluje Marta Menšíková, ředitelka kolínského domova SeneCura. V domově je aktuálně k dispozici celkem dvacet míst pro klienty, kteří nemohou být bez celodenní péče včetně těch s Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence.

Odlehčovací služba v SeniorCentru Kolín je určená osobám od 45 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, a pomáhá ve chvílích, kdy nelze z důvodu nepříznivého zdravotního stavu využívat terénní nebo ambulantní služby. Cílem pobytové odlehčovací služby je podporovat klienta v udržení soběstačnosti, základních úkonech a zachovat stávající zdravotní stav. Důležitým aspektem je také kontakt s rodinou, který domov aktivně podporuje.

Pracovníci SeneCura SeniorCentra Kolín mají bohaté zkušenosti, protože se zde starají o téměř sto klientů, a to jak formou služby Domova pro seniory, tak i Domova se zvláštním režimem zaměřeným na péči o seniory s Alzheimerem či demencí. Kromě zdravotní, ošetřovatelské a sociální péče 24 hodin 7 dní v týdnu zde poskytují širokou škálu doplňkových služeb i bohatý výběr volnočasových aktivit. „Naším mottem je Život pokračuje s námi a abychom tuto filozofii naplnili, stavíme člověka s jeho individualitou, přáními a potřebami do středu našeho zájmu. Vynakládáme veškeré úsilí, aby se klienti v našem SeniorCentru cítili jako doma. K tomu nám napomáhá i unikátní uspořádání domova formou domácností,“ doplnila Marta Menšíková.

V případě zájmu o Odlehčovací službu nás kontaktujte:

web: www.kolin.senecura.cz
Tel.: +420 602 405 622