Tento historický moment se odehrál za účasti mnoha významných hostů. V Olomouckém Salmově paláci se setkali představitelé města, osobnosti z Právnické fakulty Univerzity Palackého, místní podnikatelé a samozřejmě stávající klienti HSP & Partners.

Milou součástí večera bylo předání finančního daru Mgr. Stanislavě Lustykové, ředitelce pražské Konzervatoře a střední školy Jana Deyla, kterým kancelář podpořila poslání školy vzdělávat talentované jakož i zrakově postižené studenty. Atmosféru večera umocnil působivý výkon Daniela Matouška, operního pěvce, sólisty předních operních domů včetně Národního divadla a absolventa právě zmíněné konzervatoře.

Hostům byly také představeny budoucí plány kanceláře – připravovaný rebranding, změna právní formy, která vstoupila v platnost 1. ledna 2024, i noví kolegové v již tak početném týmu.

Olomouc tak tímto získává nového silného partnera v právním světě. Tým nové pobočky, složený z odborníků z řady právních odvětvích, se těší na výzvy a příležitosti ke spolupráci.