ONKOLOGICKOU LÉČBU NELZE PŘERUŠITVzhledem k tomu, že onkologickou léčbu pacientům nelze přerušit nebo odložit na neurčito, byla okamžitá reakce na pandemii nezbytná, aby byla zajištěna ochrana zdraví zaměstnanců Protonového centra i onkologických pacientů, kteří se na žebříčku priorit Protonového centra vždy nachází na prvním místě. Proto vedení Protonového centra v reakci na vládní nařízení promptně upravuje běžný chod fungování celého centra. Od propuknutí pandemie bere naše centrum zřetel na dvě skupiny pacientů – na ty, kteří teprve do léčby nastupují, a dále na ty, kteří jsou již v léčbě. Naše opatření byla, a i nyní jsou pro každou skupinu trochu jiná. Přesto, že se přijatá opatření v rámci ČR rozvolňovala, v PTC pro ochranu našich pacientů byla zachována, a i nyní je opět ještě více zpřísňujeme," uvedla Kateřina Krejbichová, manažerka kvality Protonového centra.

PROTONOVOU LÉČBU HRADÍ VŠECHNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY

Protonová léčba je ze zákona hrazena zdravotními pojišťovnami po splnění legislativních podmínek. Je tedy dostupná všem občanům z České republiky. Protonové centrum má uzavřeny smlouvy se všemi českými zdravotními pojišťovnami.

VOLAT LZE ZE VŠECH KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Může se na nás obrátit jakýkoliv pacient, ze všech krajů ČR," vysvětlila Kateřina Krejbichová. Pro rychlé zpřístupnění léčby je Protonové centrum úzce propojeno s předními lékaři různých odborností, kteří zastupují spektrum indikací, které se zde léčí. Ve spolupráci s onkologickými centry se pak podílí na léčbě pacientů nemocných rakovinou. „V principu se k nám každý pacient může dostat dvěma způsoby. Nejrychlejším způsobem je indikace pacienta k protonové léčbě na základě dlouhodobé spolupráce našich kolegů s odborníky z Komplexních onkologických center, kteří jsou s našimi lékaři specialisty v každodenním kontaktu. Další možností je, že pacient sám zavolá na naši infolinku uvedenou na webových stránkách PTC nebo pošle e-mailem zdravotní dokumentaci na náš Klientský servis. Do 48 hodin pak od nás pacient dostává informace, zda je vhodný k protonové léčbě, a pokud ano, je objednán na vstupní konzultaci" říká Kateřina Krejbichová a dodává: „Je potřeba, aby v nás pacienti našli někoho, na něhož se mohou spolehnout, kdo zná jejich situaci a je jim kdykoli dispozici, proto má každý pacient svého osobního koordinátora".

Zdroj: PROTON THERAPY CENTER

OSOBNÍ KOORDINÁTOR PACIENTA

Již při prvním kontaktu s PTC dostane pacient přiděleného svého osobního koordinátora. Osobní koordinátor vysvětlí pacientům vše potřebné, případně s ním probere jeho dotazy, připraví s pacientem potřebné podklady pro vstupní vyšetření a naplánuje termín vyšetření u odborného lékaře v protonovém centru. Dále se podílí na vyřízení všech administrativních úkonů k zahájení léčby apod.

NEJŠIRŠÍ SPEKTRUM PACIENTŮ A DIAGNOZ

Díky nejnovějším technologiím a našim zkušenostem s protonovou radioterapií dokážeme úspěšně léčit široké spektrum diagnóz. Jedná se například o rakovinu prostaty, prsu, maligní lymfomy, dále pak nádory hlavy a krku, centrální nervové soustavy, zažívacího traktu, onemocnění jater a plic. Našimi pacienty jsou také děti. Mezi často léčené diagnózy patří karcinom prostaty a prsu, jedná se o onemocnění, které se nejvíce vyskytují v populaci," uvedl MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D., ředitel úseku Zdravotní péče PTC.

Zdroj: PROTON THERAPY CENTER

Zdejší lékaři se snaží znalosti a poznatky o léčbě dále prohlubovat. V rámci klinické studie spolupracují nyní s Univerzitou Oxford. „Protonové centrum je spoluautorem mezinárodních doporučení pro léčbu maligních lymfomů. Účastní se klinických studií iniciovaných Oxfordskou univerzitou. V současnosti jsme centrem s celosvětově nejvyšším počtem odléčených pacientů s mediastinálním postižením – tedy uložením lymfomu v mezihrudí," vysvětlila nám MUDr. Kateřina Dědečková z PTC (vedoucí lékařka PTC pro léčbu maligního lymfomu).

Rakovina nepočká. Při léčbě rakoviny hraje roli každá vteřina.

Pandemie viru COVID-19 ohrozila léčbu smrtelných diagnóz. Nemocnice rušily dohodnuté preventivní kontroly, pacienti ze strachu z nákazy odsunuli objednaná vyšetření i terapie. Druhou nejčastější příčinou úmrtí Čechů je rakovina. Včasná diagnóza a efektivní léčba přitom mohou zachránit život.

Pandemie a koronavirus, slova, která se skloňují ve všech pádech a napříč médii. Řada Čechů z bezpečnostních i zdravotních důvodů odložila pracovní cesty, dovolené, naplánované schůzky nebo návštěvy rodinných příbuzných. Češi se ale bojí jít dokonce i k lékaři a mohou si tak zadělat na zdravotní komplikace.

Protonové centrum se snaží zpřístupnit protonovou léčbu i moderní diagnostická vyšetření co nejširšímu spektru pacientů. Díky moderním technologiím, se kterými pracují špičkoví odborníci, dosahuje PTC dlouhodobě výborných léčebných výsledků. V centru veškerého dění se vždy nachází pacient, a protože včasná diagnostika i včasné zahájení léčby představují základní klíč úspěchu léčebného procesu, mají všichni pacienti k dispozici svého osobního koordinátora, který příslušná vyšetření a schůzky s lékaři organizuje vždy v zájmu pacienta.

Čas nejcennější komodita

Pro zdravého člověka s běžnými zdravotními potížemi nepředstavuje změna termínu preventivních prohlídek téměř žádný problém. U lidí s diagnózou závažného onemocnění, jako je například rakovina, jde ale o čas. Ten je totiž velmi cennou komoditou, která může rozhodnout o celkovém zdravotním stavu i vyhlídkách pacienta.

Faktor času má při onkologickém onemocnění prioritní význam. Pozdní diagnóza významně zhoršuje prognózu onemocnění. „Čas je při léčbě velmi důležitým faktorem. Zejména u rychle rostoucích maligních nádorových onemocnění to platí dvojnásob. Například u nádorů prsu, plic a hematologických nádorů mohou být následky opožděné léčby obzvláště dramatické," říká MUDr. Jiří Kubeš, primář pražského Protonového centra. Onkologičtí pacienti navíc spadají do rizikové skupiny, u níž v případě infekce koronavirem COVID-19 hrozí riziko těžkého průběhu nemoci, ale i úmrtí. V pražském Protonovém centru, kde využívají jednu z nejmodernějších forem terapie při léčbě onkologických onemocnění, vědí, že přijít včas znamená mít šanci na život.

Bitva o život

Ochota k léčbě někdy zkrátka nestačí. Pacienti často musejí svádět bitvu s nepochopením okolí, někdy jim přístup k efektivní léčbě komplikují jejich ošetřující lékaři. Své o tom ví i paní Dagmar, u jejíhož manžela se projevily potíže s prostatou. „Z počátku nám lékaři všude nabízeli pouze chirurgický zákrok a následně hormonální léčbu. Přestože samozřejmě respektuji odborný lékařský úsudek, manželovy hodnoty nebyly zase tak kritické a z různých zdrojů jsem si načetla, že v takových případech je operace až krajním řešením," zdůvodňuje svůj nesouhlas s radikálním řešením paní Dagmar. „Manžel už se pomalu smiřoval s operací, ale mně to nepřestávalo vrtat hlavou, vadilo mi, že mi to všichni rozmlouvají. Vzala jsem lékařskou zprávu a poslala ji na e-mail klientského servisu, který jsem našla na stránkách Protonového centra. Dodnes si myslím, že z pozice pacienta má každý nárok na přístup ke všem informacím ohledně všech možných typů dostupné léčby, a to včetně pozitivních i negativních efektů s ní spojených," stojí si za svým rozhodnutím.

Protonové centrum: Přísná opatření a bezpečí pacientů

Procházet léčbou a absolvovat různé terapie podle předem dohodnutého harmonogramu není žádný med. V době koronaviru se navíc onkologičtí pacienti bojí nákazy a bez psychické i fyzické podpory se zvládá s obtížemi. Špičková léčba se dnes bez kvalitního klientského servisu a péče neobejde. Pacienti by měli mít pocity jistoty, bezpečí a komfortu. „Snažíme se zpřístupňovat protonovou léčbu co nejširšímu spektru onkologických pacientů. Přijali jsme mnohá opatření proti koronaviru, díky kterým se pacienti u nás mohou i nadále léčit, obracet se na nás se svými požadavky, a také se cítit bezpečně." říká o přísných covidových opatřeních Mgr. Kateřina Krejbichová, DiS, vedoucí oddělení kvality PTC.

Zdroj: PROTON THERAPY CENTER

FAKTA

Účinná léčba rakoviny, která je hrazená zdravotními pojišťovnami.

Pacient se na PTC může obrátit telefonicky na tel. 222 999 000, přes on-line chat na webových stránkách Protonového centra www.ptc.cz nebo zasláním zdravotní dokumentace na email pacient©ptc.cz.

Ojedinělý proklientský přístup. Každý pacient má k dispozici pacient svého osobního koordinátora.  

Součástí Protonového centra je také oddělení zobrazovacích metod. To nabízí široké veřejnosti, tedy nejen onkologickým pacientům, vyšetření magnetickou rezonancí nebo PET/CT vyšetření. Čekací doba na tato vyšetření jsou okolo 3 týdnů a samozřejmostí je opět individuální přístup ke každému pacientovi a zhotovení popisu vyšetření do 24, max. 48 hodin.