výkonná ředitelka společnosti ARAKO, Julie DolguševaVýkonná ředitelka společnosti ARAKO, Julie DolguševaZdroj: ARAKO spol. s r.o.

S dodávkami pro jadernou energetiku má mnohaleté zkušenosti společnost ARAKO, tradiční opavský výrobce průmyslových armatur. Společnost, která je od roku 2007 součástí ruského holdingu Atomenergomash, strojírenské divize Rosatom, je dnes zejména díky léty prověřené kvalitě produkce silným partnerem pro výstavbu jaderných elektráren ruského typu VVER po celém světě a zároveň i stabilním zaměstnavatelem pro více než dvě stovky zaměstnanců. Na otázky týkající se současnosti a perspektivy společnosti se specifickým zaměřením, odpovídá výkonná ředitelka společnosti ARAKO, Julie Dolguševa.

ARAKO patří mezi významné zaměstnavatele opavského regionu už skoro sedmdesát let. Kolik lidí dnes společnost zaměstnává, a co se aktuálně v opavském závodě vyrábí? 
Dnes zaměstnáváme přes 200 lidí a specializujeme na výrobu průmyslových armatur pro jadernou i tepelnou energetiku, chemii i petrochemii z uhlíkové, legované i nerezové oceli, které dodáváme do více než 25 zemí světa.

Produkce určená do jaderných elektráren musí jistě splňovat specifická kritéria, v čem jsou vaše výrobky jedinečné?
Naše jaderné armatury musí splňovat přísné specifikace nejvyšších bezpečnostních tříd, konstrukční zpracování a technické podmínky dle požadavků zákazníka. Do primárních a sekundárních okruhů jaderných elektráren dodáváme jaderné armatury rychločinné, uzavírací či regulační pro pracovní tlaky do 20 MPa a pracovní teploty do 350 °C. U těchto armatur je kladen na kvalitu velký důraz. Přece jen dodáváme armatury pro jaderné elektrárny a případné napáchané škody by mohly mít nedozírné následky, včetně ztráty důvěry v bezpečnost jaderných elektráren a jiných zařízení využívající atom.
Jedinečnost našich výrobků pak vidím ve schopnosti přizpůsobit se širokému množství specifických požadavků jednotlivých projektů. Nemusíme vždy něco nového vyvíjet takříkajíc od nuly. Často dokážeme na nové požadavky rychle reagovat přizpůsobením našeho stávajícího výrobního programu. Samozřejmě ve všech takových případech naše armatury prochází detailním přezkoumáním, na jejímž konci, častokrát může být třeba provedení speciálních zkoušek, které potvrdí správnost našeho návrhu.

Kdy vlastně začala společnost s dodávkami pro jadernou energetiku a kam v minulosti směřovaly produkty z opavského závodu?
V loňském roce to bylo 45 let, kdy jsme začali dodávat historicky první jaderné armatury pro jaderné elektrárny ruského typu VVER prostřednictvím svých předchůdců Armaturka Minerva Opava a SIGMA Opava. V období výstavby prvních československých jaderných elektráren jsme se podíleli na vývoji, výrobě a dodávkách našich prvních vlnovcových ventilů pro Bohunice a Dukovany.
Naše armatury jsme pak v průběhu let dodávali do jaderných elektráren Dukovany, Temelín, Bohunice, Mochovce a dále pro jaderné elektrárny v Rusku, na Ukrajině, v Bělorusku, Maďarsku, Bulharsku, Indii a Íránu. Do dnešních dnů jsme vyrobili více než 250 000 kusů jaderných armatur, které jsou používány téměř ve všech jaderných elektrárnách ruského typu VVER na světě.

Vlnovcový ventil A10Vlnovcový ventil A10Zdroj: ARAKO spol. s r.o.

Jaké zakázky realizuje ARAKO aktuálně?
Z posledních zakázek jsou pro ARAKO nejvýznamnější dodávky pro 3.- 6. blok jaderné elektrárny Kudankulam v Indii a dodávky pro aktuálně běžící projekty, kterými jsou výstavby jaderných elektráren Rooppur v Bangladéši a Akkuyu v Turecku. Tyto elektrárny již zahrnují nový typ reaktoru VVER-1200 generace III+. S výrobou armatur pro tento nový typ reaktoru máme již zkušenosti dřívějška, a to z dodávek pro jaderné elektrárny Astravec v Bělorusku, Leningradská II a Novovoroněžská II v Rusku.
Z aktuálně realizovaných zakázek nemůžeme opomenout poslední dodávku rychločinných armatur pro jadernou elektrárnu Temelín, či pravidelné dodávky náhradních dílů do obou českých jaderných elektráren. Dodávkami průmyslových armatur se významně se podílíme i na výstavbě spaloven odpadu v Moskevské oblasti, a jsme také součástí dalších zajímavých projektů společnosti Siemens a z oblasti petrochemického průmyslu např. Slovnaft nebo Shell.

Můžete zmínit nejzajímavější projekty, na nichž se bude společnost podílet v horizontu několika následujících let?
V roce 2021 se ve světě začalo budovat 11 nových jaderných bloků, z toho 5 bloků s reaktory VVER, na kterých se my aktivně podílíme. Jedná se o zmíněné projekty výstavby jaderných elektráren Rooppur v Bangladéši, Akkuyu v Turecku, Kudankulam v Indii a další projekty, El Dabaa v Egyptě, či Pakš v Maďarsku. Čeká nás také již podepsaný, zatím však odložený projekt výstavby jaderné elektrárny Hanhikivi ve Finsku.

Jak vnímáte možnosti rozvoje vaší společnosti?
Potenciál rozvoje našeho stávajícího produktového portfolia vidím jednoznačně v aktuálně běžících projektech jaderných elektráren Rooppur, Akkuyu, Kudankulam i v rozjíždějícím se projektu Pakš II v Maďarsku. V řadách našich zaměstnanců máme zkušené odborníky na výrobu armatur a nebojíme se nových výzev. Jako příklad mohu uvést výrobu regulačních armatur pro jaderný průmysl o vyšší světlosti až DN 500 (DN udává jmenovitý vnitřní průměr armatury). Vyvinout, vyrobit, otestovat prototyp i úspěšně absolvovat zkoušky v Rusku jsme zvládli ve velmi krátkém časovém horizontu. Aktuálně pracujeme na dalším typu nové armatury, a to nízkotlaké uzavírací klapce DN 500.

Výstavba JE RooppurVýstavba JE RooppurZdroj: ARAKO spol. s r.o.

Podle vás má tedy jaderná energetika perspektivu a zaměstnanci opavského závodu se o práci bát nemusí…
Rozhodně nemusí, jelikož již v tuto dobu máme podepsané smlouvy na 7 let dopředu, díky čemuž také aktuálně nabízíme řadu pozic. V oddělení konstrukce a kvality se u nás uplatní zaměstnanci s technickým zaměřením a do výroby hledáme například soustružníky, frézaře, pracovníky na obsluhu CNC strojů, montážní dělníky a v neposlední řadě kvalitní svářeče. Díky objemu podepsaných zakázek potřebujeme také posílit oddělení nákupu a projektového řízení. Uvítáme zaměstnance, kteří mají znalosti ruského jazyka, ale toto není podmínkou, jelikož poskytujeme našim zaměstnancům možnost jazykového vzdělávání. 

Jste součástí silného holdingu, co v tomto ohledu vnímáte jako největší přínos pro společnost?
Roky 2020 a 2021 se staly pro nás všechny jedněmi z nejtěžších. V jejich průběhu se výrazně projevilo, jakou výhodou je být součástí velké korporátní skupiny, která nám i v této těžké době umožnila pro všechny zaměstnance zajistit práci za nesnížené mzdové ohodnocení a udržet stávající pracovní pozice. Díky inovacím a vývojům strojírenské divize Atomenergomash jsme součástí zmíněných významných mezinárodních projektů.

ARAKO, Hviezdoslavova 2897/18, Opava,  553 694 111, www.arako.cz