Padání klíčních rostlin je nejčastější problém mladých rostlin po výsevu. Jedná se komplex patogenů houbových chorob v substrátu. Napadení zjistíte jednoduše, dochází ke zaškrcení krčku rostliny, která pak padá a celá uhnívá. Pokud vám takto „spadnou" sazeničky, ztratili jste čas, který pro klíčení a růst je potřeba (ten výrazně neurychlíte). Pak můžete začít znovu… Pokud chcete těmto problémům předejít, je vhodné preventivně výsevy ošetřit!

Zdroj: Pixabay

ZDRAVÁ ZELENINA – ODOLNOST ZELENINY je souprava dvou přírodních - bakteriálních přípravků. Obsahuje prospěšné bakterie, které se usadí na kořenech rostlin a vytvoří pevnou blokádu před možnými patogeny houbových chorob v substrátu či půdě. Navíc podporuje také růst a úrodu zeleniny!

Zdroj: Pixabay

První obsažený přípravek obsahuje životaschopné spory bakterií (Bacillus amyloliquefaciens). Tyto užitečné bakterie, které osídlí kořeny rostlin, produkují fytoalexiny – látky se stimulačními účinky na růst a přirozenou obranyschopnost zeleniny = podporují zdravý růst zeleniny, včetně jejích kořenů.

Zdroj: AgroBio Opava

Druhý přípravek v soupravě obsahuje životaschopné spory bakterií (Paenibacillus polymyxa). Bakterie navazují u kořenů v půdě vzdušný dusík a působí stimulačně na růst zeleniny. Svojí činností bakterie zvyšují biologickou aktivitu půdy, podílí se na rozkladu organických látek v půdě, při kterém se uvolňují živiny (NPK, aj.), které pěstovaná zelenina vyžívá pro svoji výživu. Tj. podporuje růst rostlin a zvyšuje úrodu zeleniny.

Zdroj: AgroBio Opava

Přípravky ze soupravy aplikujeme vždy zálivkou, a začneme v době prvních dvou listů rostliny (v této době je již vytvořen kořen, na který se bakterie přichytí). Pro odolnost a bohatou úrodu přípravky střídáme ideálně každé 2 týdny (např. salát), nebo každé 4 týdny (např. hrášek) nebo každých 6 týdnů (např. rajčata). Intervaly aplikací jsou určeny podle délky vegetace každé rostliny. Nemusíme se zde obávat předávkování, u přírodních bakteriálních přípravků to není možné.

Souprava je určena pro ošetření výsevů nebo výsadeb listové, kořenové, cibulové, plodové, brukvovité nebo kořeninové zeleniny = tj. pro všechnu zeleninu!

Zdroj: AgroBio Opava