Rozpočet na rok 2022 byl navržen na základě aktuálních predikcí očekávaného růstu ekonomiky a vyhodnocení nezbytnosti jednotlivých výdajů městského obvodu.  Rozdíl mezi očekávanými příjmy a výdaji, který činí 276 milionů korun, dle místostarosty Otakara Šimíka odpovídajícího za finanční a rozpočtový úsek, obvod pokryje díky kladným zůstatkům hospodaření z předchozích let, zapojením prostředků Sociálního fondu a čerpáním úvěru od Komerční banky, a.s. určeného na opravy a modernizaci bytového fondu.

Jednou z priorit při sestavování rozpočtu byla i garance zajištění chodu vlastních příspěvkových organizací na odpovídající úrovni a zabezpečení mandatorních výdajů. Rozpočet běžných výdajů určený na služby pro obyvatelstvo byl také mimo jiné posílen i v oblasti péče o vzhled obce a veřejnou zeleň, komunálních služeb a bytového  hospodářství.

Rozpočet obvodu na rok 2022 počítá i s větším objemem finančních prostředků v rámci běžných výdajů na údržbu silnic a ostatních pozemních komunikací.

„Zachovali jsme také maximálně možný objem finančních prostředků pro účelové dotace. Na projekty z oblasti školství, kultury, sportu, prevence kriminality a volného času jde 3, 9 milionů korun. V případě projektů z oblasti sociální péče se jedná o 1, 1 milionů korun. Díky tomu, že byly účelové dotace schváleny už nyní v prosinci, mohou  jednotlivé organizace peníze čerpat ihned začátkem ledna,“  vysvětlil místostarosta Šimík. Přehled všech jednotlivých organizací, včetně přesné výše dotace přidělené konkrétnímu projektu, stejně jako rozpočet obvodu na rok 2022, je dostupný na webových stránkách obvodu.

O více než 50 miliónů korun byl oproti předchozímu roku posílen i rozpočet kapitálových výdajů. Zhruba 23 % z celkového objemu rozpočtu je určeno na řadu investičních akcí. Mezi nimi mimo jiné dokončení akcí Celková revitalizace MŠ A. Gavlase, Rekonstrukce BD ul. Mládeže 12 a Zateplení objektu na ul.  Mjr. Nováka 34. Z nově zahajovaných akcí pak zejména Revitalizaci předprostoru Kotva - Výškovická ulice, Parkoviště u Lidlu ul. Jugoslávská, Celková rekonstrukce MŠ Rezkova 14, Dětské hřiště ul. U Haldy-Provaznická, Zateplení BD ul. Fr. Formana 55-57, Výměna umakartových jader v BD Volgogradská 161,165, Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní (pro SDH). Financována bude rovněž řada projektových dokumentací: Rekonstrukce podchodu pod ul. Plzeňskou – Dolní, Náměstí Ostrava-Jih - prostor před poliklinikou, Rekonstrukce sportovního centra Ostrava–Dubina, Rekonstrukce parkovacího objektu na ul. B. Václavka, Rekonstrukce parkové zeleně mezi ul. Mjr. Nováka a Krestova.

Budete-li potřebovat více informací, jsem Vám k dispozici na uvedených kontaktech. Gabriela Gödelová, tisková mluvčí, Telefon: 599 430 490, 702 245 557, E-mail: gabriela.godelova@ovajih.cz