Do hlasování postoupilo 41 návrhů
„Léto patří v rámci participativního rozpočtu každý rok technickému rozboru. Všechny přihlášené návrhy nejdříve zkontrolujeme po formální stránce a společně s autory dolaďujeme detaily.  Projekty si pak postupně předají kolegové z majetkového odboru, odboru dopravy a komunálních služeb, odboru školství a kultury a odbor vztahů s veřejností,“ říká místostarostka Hana Tichánková, která za zavedením participativního rozpočtu nejen v obvodu, ale i na celostátní úrovni, stojí. „Prověřujeme, zda se návrh týká pozemků, které jsou obvodu svěřeny do péče, případně jestli nekoliduje s nějakým již připravovaným záměrem obvodu nebo magistrátu. Snažíme se rovněž odhadnout náklady na realizaci projektu, ačkoliv samozřejmě nejde o přípravu projektové dokumentace. Při samotné realizaci narážíme na různé detaily, které s předpokládanou cenou různě zahýbají. Důležitým vodítkem jsou nám proto zkušenosti z obdobných projektů. U části projektů jsme tedy s autory konzultovali nutné úpravy. Obvykle se týkaly zmenšení návrhu nebo navýšení rozpočtu,“ doplnila místostarostka.

Zdroj: zadavatel inzerce

Také letos jsme část návrhů museli vyřadit
V rámci technické analýzy bylo zjištěno, že provedení 9 projektů není možné a nebudou tak zařazeny do hlasování. Důvody byly různé. Několik záměrů by se rozpočtem nevešlo do maximálního možného limitu, stanoveného na 2 500 000 Kč pro jeden návrh. Problémy se objevily taktéž u pozemků, které sice spravuje obvod, ale jsou dále pronajímány. Zásady participativního rozpočtu realizaci projektů na takových pozemcích neumožňují. V rozporu s nimi se ocitl i další návrh, jehož součástí bylo budování komunikace III. třídy. Jiný musel být vyřazen, protože jeho provedení by si vyžádalo rozsáhlé kácení zeleně. Jeden ze záměrů zase kolidoval s již připravovaným projektem obvodu Zeleň za Lunou.

Zdroj: zadavatel inzerce

O čem hlasující obyvatelé Jihu rozhodnou?
Mezi návrhy, které postupují do hlasování, jsou letos opět dětská a sportovní hřiště. Nechybí ani mezigenerační park, přírodní zahrada nebo relaxační park pro seniory či osvěžení u nového pítka. Hlasovat se bude také o Ringo centru, besedách pro sousedy či dog parku. Nejen cyklisty by potěšily stojany na kola a koloběžky. Dále postupují různé úpravy veřejného prostranství a chodníků a svejly pro zadržování vody. Rozhodovat se bude o opravách historických objektů i vybudování nového uměleckého díla s hornickou tématikou. V rukou hlasujících bude také oprava pramene či bosá stezka.

Zdroj: zadavatel inzerce

Všechny návrhy si lze již nyní prohlédnout na www.nasjih.cz

Kdy se bude hlasovat
Veřejné hlasování o návrzích bude letos probíhat opět 14 dní od 26. října do 8. listopadu. Podpořit můžete návrhy napříč všemi částmi obvodu, celkem bude mít každý hlasující k dispozici 4 kladné a 2 záporné hlasy (v poměru 2:1).  V případě dotazů kontaktujte koordinátorku Ing. Veroniku Košč na e-mailu Veronika.kosc@ovajih.cz, 720 952 981