„V době, kdy vláda nařídila povinné nošení roušek a nikde jich nebylo dostatek, objednali jsme první dva tisíce kusů u regionálních výrobců. Současně jsme také vyzvali šikovné švadlenky, aby nám s výrobou pomohly. Za tímto účelem jsme nakoupili látku a další potřebný materiál a díky spolupráci s občany našeho obvodu, ale i s dalšími Ostravany, jsme složitou situaci zvládli. Švadlenky pro potřebné mariánskohorské obyvatele dohromady vyrobily už více než osm tisíc kusů roušek,“ říka starosta Patrik Hujdus.

Zdroj: zadavatel inzerce
Do balení balíčků pro seniory se zapojují zaměstnanci úřadu, ale také zástupci vedení radnice.

Výroba a zásobování látkou je organizována ze sekretariátu vedení radnice. Asistentka komunikuje se švadlenkami, prostřednictvím dalších zaměstnanců úřadu je zásobuje látkou a vyrobené roušky následně putují tam, kde je potřeba. První skupinou, která roušky od radnice obdržela, byli senioři ve věku od 65 let. Těch je v obvodu Mariánské Hory a Hulváky zhruba dva a půl tisíce a roušky dostali ve dvou vlnách.

„Nejprve jsme každému doručili jednu, abychom co nejdříve dokázali pokrýt všechny. Jakmile se švadlenkám podařilo vyrobit potřebný počet, předali jsme roušky do domů s pečovatelskou službou, zaměstnancům úřadu, kteří jsou v kontaktu s lidmi, strážníkům a nebo třeba pracovníkům Městské nemocnice Ostrava. Následovali lékaři, působící na území našeho obvodu a podnikatelé, kteří v těchto složitých dnech mohli nechat své prodejny otevřené. Ti, kteří měli roušek sami dostatek, je mohli dále věnovat třeba svým zákazníkům,“ vysvětluje mariánskohorský starosta s tím, že díky mimořádné aktivitě a ochotě švadlenek už proběhla i druhá vlna roznosu roušek do poštovních schránek seniorů.

Zdroj: zadavatel inzerce
Při distribuci roušek seniorům využívají spolupracovníci radnice i sdílená kola Nextbike.

Na výrobu roušek úřad nakoupil kilometr látky. Zasedací místnost radnice se tak proměnila v manufakturu. Zaměstnanci i členové vedení radnice zde přeměřují, stříhají a třídí látky, šňůrky, gumičky a další materiál do tašek, které putují za dobrovolníky. Ti poté ušité roušky nosí zpět na úřad, aby následně jiní zaměstnanci úřadu mohli distribuovat těm, kteří je potřebují.

„Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na šití roušek a jejich distribuci podílejí. Obětavého přístupu švadlenek, ale i dalších lidí ochotných pomoci si velmi vážím. Společně jsme se dokázali s nedostatkem roušek poprat a situaci vyřešit. Teď už je potřeba jen roušky používat a dodržovat nařízení vlády, která stále platí,“ uzavírá Patrik Hujdus.

Zdroj: zadavatel inzerce
Živnostníci získávají od úřadu balíček s několika rouškami. Využít je můžou pro své zaměstnance, kteří jsou v každodenním kontaktu s veřejností, ale pokud sami mají dostatek, můžou je věnovat i svým zákazníkům.

Radnice také podpořila spolek z Bedřišky a zapůjčila jeho členům dva šicí stroje. Místní švadlenky na nich budou vyrábějí roušky pro seniory, členy komunity a další obyvatele obvodu.