Na gymnáziu Hello máte úspěšnou jazykovou třídu, proč otevíráte další gymnaziální obor se specializací MMIT (moderní média a IT)?
Protože to má smysl. Školu máme moderně vybavenou, dokážeme v hodinách zapojovat spoustu moderních technologií, začali jsme učit ve VR, máme moderní mikroskopovnu, nebojíme se dělat věci jinak a chodí k nám dost dětí, které ví, co chtějí.

ředitelka porubského gymnázia Hello PaedDr. Ivona Klímová, MBAŘeditelka porubského gymnázia Hello PaedDr. Ivona Klímová, MBAZdroj: Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o.

Na gymnázium se přece většinou chodí, když člověk ještě přesně neví, co by…
Divila byste se, jak se dnešní deváťáci proměnili. I jejich rodiče. Ti pomohou svému dítěti často už v osmé třídě začít hledat vhodnou střední školu, pomáhají sbírat informace, ale rozhodnutí nechávají často na dětech samotných. Ty pak chodí do školy více motivované, protože je to jejich škola, kterou si sami vybraly. Máme takových spokojených žáků celkem hodně – mluvíme s nimi o tom a jsou přesvědčeni, že si vybrali dobře.

Co říkají, že vlastně hledali, když zvolili právě Hello?
Školu, která je bude respektovat. Která bude moderní, vymazlená, škola, kde se budou cítit dobře. Oceňují naše učitele, se kterými se dá o všem mluvit, kteří jsou trpěliví, féroví, dobří ve svých oborech a mají jasně nastavená pravidla. Vyhovuje jim menší počet žáků ve třídě, akce, které škola pořádá, Erasmus cesty do zahraničí, kroužky, prospěchové stipendium, kterým si za dobré známky vylepšují svůj rozpočet. Vyhovuje jim to, že je všichni učitelé znají jménem a ví, v čem jsou dobří.

Výuka na gymnáziu v Hello - týmová práceZdroj: Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o.

MMIT třída, to je ale úplná novinka na trhu?
Je a firmy na absolventy s takovým zaměřením jen čekají. Na absolventy se všeobecným vzděláním, specializované na oblast uživatelského IT, s širokou škálou dovedností a soft skills. Mladý člověk, který se umí vyjadřovat, komunikuje, zná algoritmy, umí prezentovat své výstupy, s moderními technologiemi je jedna ruka, umí analyzovat data, postavit základní business plán, orientuje se v projektovém řízení, dokáže pracovat v týmu, je zvyklý organizovat, to je mladý člověk, který bude na pracovním trhu vítaný v mnoha oborech. Navíc umí fotit, stříhat, točit, orientuje se v médiích, ovládá velmi dobře excel, dokáže navrhnout webové stránky, zná grafické programy, zkusil si práci s drony, nahlédl do běžných gymnaziálních předmětů očima moderních technologií, na kontě má několik ročníkových projektů a možná i velký projekt, který obhájil u maturity, je jazykově vybaven – to není dneska málo.

Práce se střihovými programy v mediálním seminářiZdroj: Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o.

To zní dobře a velmi prakticky. To všechno jde na gymplu stihnout?
Samozřejmě. Když výstupy nastavíte smysluplně, zjistíte, kolik věcí je propojeno, jak jedno souvisí s druhým. Získaná dovednost v hodině výtvarky (práce s fotkou v grafickém programu), je zúročena v biologii (makrofotografie, tvorba digitálního herbáře), která je zase propojena s chemií (dobarvování vzorků pod mikroskopem) a pochopitelně vše je navázáno na IT. Moderní čeština může být zaměřena na komunikační dovednosti, schopnosti prezentace, v zeměpise můžete tvořit storymaps. No a matika? Ten nejvyšší a nejužitečnější excel se přímo nabízí. Studenti ihned vidí využití, propojení, škola jim dává smysl. A to se nebavím o speciálních předmětech a seminářích, které běžné gymply nemají.

Virtuální realita i v hodinách angličtinyZdroj: Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o.

Jako?
Marketingová komunikace, tvůrčí psaní, moderátorský seminář, audio tvorba a rozhlasová tvorba, kyberbezpečnost, VR, 3D tisk, moderní média, projektové řízení, algoritmické myšlení. Koketujeme s esportem. Nabídka je nyní v procesu.

Co může absolvent MMIT dělat po maturitě?
Jít na vysokou školu, do zahraničí, anebo rovnou do praxe. Má dovednosti, které se stanou dobrým základem pro další rozvoj a specializaci. Nahlédl do mnoha oblastí, takže se už nebude tolik hledat. Umím si ho představit jako skvělého žurnalistu, stejně tak jako šéfa projektového týmu, může se specializovat IT cestou, dělat v marketingu…vlastně mě nenapadá, co by dělat nemohl.

Moderní škola, moderní učebny, moderní technologieZdroj: Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o.

Soukromé školy jsou ještě často veřejností vnímány jako školy pro zbohatlíky, rozmazlené děti, které se neučí a vše dostávají zadarmo.
Tak to proberte přímo s našimi absolventy.  S Adélou, která studuje práva na Karlově univerzitě, Bárou, která je nyní na Univerzity of Iowa, Magdou studující nanomateriálovou chemii, Michalem z čínské filologie anebo Kájou z lesnické a dřevařské fakulty. Anebo víte co? Stavte se osobně přímo k nám do školy. Kdykoli.

www.gymnaziumhello.cz