Zároveň přináší výhody původního konceptu změn, který představují tři páteřní linky č. 1, 2 a 8, které budou jezdit ve špičce v intervalu tři a pět minut a o víkendech každých deset minut. Dalších devět linek bude na tyto páteřní navazovat. Systém linkového vedení pro Ostravu s novými úpravami je pracovně pojmenován jako „Ostravské metro 2.0“. O termínu spuštění bude brzy rozhodnuto, roli v tom bude hrát i plánovaná modernizace významného přestupního bodu na zastávce Karolina. Do té doby se může veřejnost s novým upraveným systémem řádně seznámit a otestovat ho v online vyhledávači, který nabízí konkrétní možnosti spojení. Tímto pomůžete doladit celý systém k co největší spokojenosti.

Dopravní podnik evidoval přes 450 podnětů k původnímu návrhu změny linkového vedení. Jak bylo slíbeno, všechny podněty byly pečlivě vyhodnoceny a projednány se zástupci vedení města Ostravy a městských obvodů. Je to vůbec poprvé, kdy byla otevřena diskuze nad takovýmto návrhem s cílem, aby se s ním všichni v klidu a s potřebným předstihem důkladně seznámili. O záměru změny poprvé informovali Dopravní podnik Ostrava, Koordinátor ODIS a odbor dopravy MMO na jaře 2023. Nové linkové vedení tramvajové dopravy má přinést Ostravanům kratší intervaly na linkách a úplnou nízkopodlažnost, konec spřažených tramvajových souprav a vyšší komfort a bezpečnost při cestování.

 „Děkujeme všem, kteří věnovali čas prostudování původního návrhu změn a zaslali své připomínky. Jen tak jsme mohli získat užitečnou zpětnou vazbu. V současné době již můžeme s velkou jistotou považovat návrh změn za životaschopný,“ dodává Daniel Morys, generální ředitel Dopravního podniku Ostrava.

Nový návrh změn linkového vedení doprovází komunikační kampaň s názvem Ostravské metro 2.0. Všechny důležité informace, včetně upraveného plánu sítě linek a aktualizovaného elektronického vyhledávače spojení, jsou dostupné na webových stránkách dpo.cz/ostravskemetro. Otestujte si, prosím, v novém vyhledávači, zda a jak se změní vaše cestování MHD po zavedení změn.

Nový návrh Ostravského metraNový návrh Ostravského metraZdroj: Dopravní podnik Ostrava a.s.

Ostravské metro 2.0:
-
Nový standard páteřních linek - cestující nemusejí znát JŘ, tramvaj bude na dohled
- Řešení nerovnoměrného vytížení spojů
- Konec spřažených souprav a 100% nízkopodlažnost v denním provozu
- Vyšší komfort a bezpečnost
- Naprostá většina přestupů na stejném nástupišti 
- Nová schopnost pružněji regulovat výkony
- Hustá intervalová doprava je trend v moderních městech

Změny oproti původnímu návrhu
-
Linka 7 vrácena na trasu přes Horymírovu a Karpatskou
- Linka 7 vrácena až do Výškovic
- Přidána linka 11 ze Zábřehu přes Nádraží Vítkovice do Poruby (vozovna)
- Zachovány vybrané spoje linky 17 z Dubiny do Poruby (Vřesinská)
- Vybrané spoje páteřní linky 8 vedeny z/na Nádražní ulici

Proč změna?
-
mění se hybnost obyvatel (kam, proč a kdy cestují)
- současný stav tramvajové sítě je zastaralý, odpovídající době před 10 lety
- některé spoje jezdí přeplněné, jiné zase málo vytížené