Podle AKAT má v podílových fondech své úspory už každý sedmý Čech a celkem 1,25 milionu domácností. Objem majetku v tomto nástroji trvale roste. Loni přiteklo do fondů dalších třináct procent nových investic. Celkově jsme ale oproti západní Evropě pozadu. Zatímco u nás mají lidé v podílových fondech zhruba 10 až 15 procent svého majetku, západně od nás je to zhruba jedna třetina všech úspor domácností.

A které fondy jsou v Česku nejoblíbenější?

Na chvostu oblíbenosti se krčí fondy peněžního trhu. Pravděpodobně oprávněně, protože plní roli velkého bezpečí, ale nízkého nebo v posledních letech žádného výnosu. Proto zde mají Češi tak málo peněz.

Necelých dvacet miliard mají Češi zainvestováno do nemovitostních fondů. Ty zažily v posledním roce doslova renesanci, když do nich přiteklo 50 % všech nových investic. Lidé silně vnímají růst cen nemovitostí a to se projevilo i v zájmu o fondy, které právě do nich investují.

Ve fondech fondů mají naši krajané také zhruba dvacet miliard. Jedná se o produkty, které sdružují nejrůznější další fondy ve větší celek.

Speciální kategorií jsou strukturální fondy. Jedná se o investiční derivát (odvozeninu), kde se zisk nebo ztráta klienta počítá na základě předem stanoveného postupu (rovnice). Nejčastěji jsou pod strukturálními fondy schovány takzvané zajištěné fondy, které vám dovolují se podílet určitým procentem na zisku, ale zároveň chrání například 90 % vaší investice.

Druhou nejoblíbenější kategorií fondů jsou fondy dluhopisové. Jedná se o státní nebo korporátní dluhopisy, kde se dlužník zavazuje vyplatit věřiteli za půjčku bonus v podobě výnosu (kupónu). Jejich výnosnost by měla dlouhodobě překonávat inflaci. Ale není tomu tak samozřejmě vždy.

Fondy akciové spravují v ČR přes 80 miliard. Můžete se skrze ně podílet na růstu ekonomiky nebo určitého odvětví. Když kupujete akcii, stáváte se „spolumajitelem" firmy a ta se s vámi dělí o zisk. V případě akciových fondů pak investujete do desítek firem v rámci určité geografické polohy nebo jejich zaměření. Tyto fondy přinášejí svým investorům zisk v dobách dobrých, ale naopak ztráty v časech zlých nebo během krizí. Můžete v nich tak desítky procent vydělat, ale také o velkou část peněz přijít.

Nejoblíbenější formou fondu u nás jsou pak fondy smíšené, které mezi sebe ředí akcie a dluhopisy. Představují tak jakousi zlatou střední cestu mezi oběma typy fondů. Ve smíšených fondech mají Češi necelých 160 miliard korun.

Rozvrstvení investic u nás se za poslední roky výrazně mění a jde vstříc západnímu střihu. Do budoucna se dá ještě očekávat nárůst popularity u nemovitostních a akciových fondů. Přinášejí totiž investorům vyšší výnosy. Vybrat ten správný fond ale není vůbec jednoduché. Když investujete a nemáte dostatečné znalosti, není žádnou ostudou vzít si k sobě odborníka a nechat si poradit.

Autor: Oldřich Beránek, zemský ředitel, OVB Allfinanz, a.s.