Povoláním jste učitel s aprobací matematika a fyzika. Než jste se začal věnovat politice, byl jste ředitelem ZŠ Na Kopcích v Třebíči. Jak jste tyto zkušenosti přenesl na krajskou úroveň?

Složité věci se snažím vysvětlovat jednoduše, vždy hledám řešení jakéhokoliv problému a umím si vše dobře spočítat. Důležitá je provázanost základních škol, které zřizují obce, a středních škol, jejichž zřizovatelem je Kraj Vysočina.

Za poslední čtyři roky jsme v Třebíči investovali miliony korun do obou typů škol. Nový pavilon B Střední průmyslové školy Třebíč získal i cenu Stavba roku Kraje Vysočina 2018. Modernizuje se i na Gymnáziu Třebíč. Aktuálně prochází velkou rekonstrukcí třebíčská zdravotnická škola.  

Kraj zřizuje celkem pět nemocnic. Jak se vám podařilo za dobu, kdy jste ve vedení Kraje Vysočina, zlepšit úroveň zdravotnictví?

Zdravotnictví je v první řadě o odbornících a o lidech. Nicméně ke své práci potřebují kvalitní zázemí a vybavení. A to se nám podařilo zajistit. V areálu třebíčské nemocnice vyrostl zcela nový a moderní pavilon chirurgických oborů včetně urgentního příjmu, na místě bývalé porodnice vznikla další nová budova s dialýzou, LDN a novým oborem jednodenní chirurgie. Zmizelo bývalé ředitelství, což byla ta ošklivá budova, přes kterou se vcházelo do areálu.

Aktuálně se pracuje na stavbě nových operačních sálů. Osobně jsem velmi rád, že se nám podařilo vyřešit dlouhodobou bolest nemocnice, a to parkování. Díky úzké spolupráci města a kraje budou moci pacienti a návštěvy velmi brzy pohodlně zaparkovat svá auta v novém parkovacím domě v nemocnici. 

Vysočina je krajem malých obcí. Ale i v malé vesnici chtějí mít lidé kvalitní zázemí a dobrý život. S čím jste jim za čtyři roky ve funkci náměstka pro regionální rozvoj za Starosty pro Vysočinu pomohl?

Inicioval jsem sjednocení a zjednodušení dotačních programů ve Fondu Vysočina. Podporujeme venkovské prodejny. Čtyři miliony korun pomáhají s provozními náklady desítkám obcí. Program Obnova venkova se mi podařilo navýšit o 21 milionů. Díky tomu je pro každou obec připravena ročně částka přes 127 tisíc, kterou může využít na realizaci různých aktivit. Zpracovávali jsme tři kola kotlíkových dotací, takže stovky domácností si mohly vyměnit starý kotel za nový. 

Celý rozhovor najdete na webu https://www.provysocinu2020.cz/post/rozhovor-pacal

zadavatel: STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ/zpracovatel: VML a.s.