Někdy může být odchod blízkého člověka v důsledku nevyléčitelné nemoci pozvolný a my se budeme rozhodovat, jestli jej necháme v péči zdravotnického zařízení nebo mu umožníme strávit poslední dny/týdny života v prostředí jemu nejbližším, doma. Někteří z nás však ukončení naší pouti na tomto světě berou jako něco hrozného, něco, o čem se nemluví, před čím je třeba zavírat oči. Proto, aby byl takový odchod těžce nemocného či starého člověka co nejlehčí, nejdůstojnější, aby neměl pocit, že na druhý břeh odchází v osamění, je zde mobilní hospic PAHOP - PAliativní a HOspicová Péče.

PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z.ú., byl založen v dubnu roku 2016 Mgr. Helenou Schwarczovou. Hlavní činností je specializovaná zdravotní péče pro nevyléčitelně nemocné pacienty. O nemocné pečuje multidisciplinární tým, jenž tvoří lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovník, pečovatelky, psycholog a podle přání klienta i duchovní.

PAHOP je podporou rodinám, které chtějí pečovat o své nejbližší v prostředí jejich domova a tento vzácný, vyhraněný čas, jenž nemocným zbývá, prožít v kruhu se svými nejbližšími.

Zdravotní služby mobilního hospice jsou zajištěny nepřetržitě 365 dní v roce a 24 hodin denně a jsou plně hrazeny zdravotními pojišťovnami.

Mnozí se domnívají, že se tato péče týká občanů ve vyšším věku, ale pravdou je, že klienty má PAHOP ve všech věkových kategoriích včetně nejmenších pacientů.

PAHOP poskytuje péči v regionech Uherské Hradiště, Uherský Brod, Luhačovice, Zlín, Kroměříž, Veselí nad Moravou a Hodonín.

Posláním PAHOPu je navracet naše blízké zpět do svého přirozeného prostředí, kterým je domov a PAHOP je nemocnice doma! 

Jak můžete požádat PAHOP o péči:
telefonicky 737 077 376
e-mailem vedoucis@pahop.cz
vyplnit formulář www.centrum-pahop.cz/zadost-o-poskytnuti-mobilni-hospicove-pece

PAHOP je nemocnice domaZdroj: PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z.ú.