Mnohdy však naše plány překazí nemoc, která si může vyžádat dlouhodobou léčbu nebo hospitalizaci v nemocnici. Nemoc se může stát nevyléčitelnou a i při opakovaném pobytu v nemocnici a snaze lékařů člověka uzdravit se vyčerpají veškeré možnosti léčby, které by vedly k uzdravení. Člověk se tak dostává do poslední fáze svého života. V takovém případě je vhodné zavést paliativní péči.

Paliativní péče se zaměřuje na komplexní přístup ke člověku s nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stádiu a k jeho rodině. Má za cíl tišit bolest nejen fyzickou, ale i psychickou a zohledňuje i sociální a spirituální potřeby nemocného člověka.

Od poloviny letošního roku SENIOR centrum Blansko, p.o. realizuje projekt Podpora paliativní péče v sociálních službách ze stejnojmenného dotačního programu Jihomoravského kraje na zavedení a poskytování paliativní péče v našem zařízení.

V rámci tohoto projektu jsme navázali spolupráci s Mobilním hospicem sv. Martina Oblastní charity Blansko. Pokud u našeho uživatele dojde vlivem závažného onemocnění ke zhoršení zdravotního stavu, praktický lékař jej doporučí lékaři mobilního hospice - paliatrovi. Ten odborně posoudí dle stanovených kritérií jeho zdravotní stav a (eventuálně) zavede komplexní paliativní péči, vše se souhlasem uživatele, kterou zajišťuje odborně proškolený personál našeho domova společně se zdravotními sestrami z mobilního hospice. Paliatr navštěvuje uživatele pravidelně jedenkrát týdně a dle zdravotního stavu upravuje medikaci a plán péče. Mobilní hospicový tým včetně lékaře je nám k dispozici 24 hodin denně, což je pro nás velkou výhodou a podporou.

V neposlední řadě je velice důležitá spolupráce s rodinou. Svého blízkého mohou doprovázet, být mu oporou a zpříjemnit mu jeho poslední chvíle. Samozřejmostí je také setkání s farářem, pokud si tak náš uživatel přeje.

Paliativní péče byla v našem domově prozatím zavedena u dvou našich uživatelek. Mohly dožít důstojně a poklidně v prostředí, které dobře znaly, a za podpory své rodiny.