Součástí výstavy bude také tvůrčí dílna, která bude sloužit k praktické ukázce výroby porcelánu. Workshopy pro veřejnost se budou konat ve dnech 11. a 25. února a 11. března od 16:00 do 17:30 hodin. Během praktické ukázky děti poznají techniku výroby porcelánu a budou si moci samy vyzkoušet dekoraci předem odlitého porcelánového koníka, jehož design byl navržen speciálně pro účely našich workshopů. Na památku si jej budou moci odnést domů. Výstava, která potrvá do 30. března, i workshopy jsou zdarma. 
Rezervace na workshop pro veřejnost: chaloupka@ticpardubice.cz.

Patnáctitisícové partnerské město Selb ležící u českých hranic vám představíme také v rámci výstavy v hale Turistického informačního centra Pardubice
od 14. února do 31. března. Dozvíte se takřka vše, co Selb a jeho okolí svým návštěvníkům nabízí.
 
Více informací o akcích, které jsou součástí oslav Bavorského roku, naleznete na www.ipardubice.cz a na www.pardubice.eu/o-pardubicich/bavorsky-rok-2022.