V rámci celé České republiky si Pardubický kraj nevede nejhůř. Při přepočtu počtu nehod na počet obyvatel za poslední dva roky je s 1644 nehodami na 100 tisíc obyvatel až na devátém místě. Stejné je to při přepočtu na rozlohu (také 9. místo v rámci ČR) a při přepočtu na délku silniční sítě je dokonce až 11. a patří tak mezi méně rizikové kraje.

Vyplývá to z údajů Portálu nehod (www.portalnehod.cz), který již více než dva roky výrazně napomáhá v bezpečnosti silničního provozu, pravidelně hodnotí rizikovost jednotlivých lokalit častých dopravních nehod v České republice.

Největší podíl na příčinách dopravních nehod v Pardubickém kraji – 52 % – mají samotní řidiči, a to konkrétně způsobem jízdy, jakým se pohybují na tamních komunikacích. Absolutně nejvíce nehod vznikne kvůli tomu, že se řidiči plně nevěnují řízení vozidla. Dalším důvodem vedoucím ke vzniku nehod je to, že se otáčí nebo couvají tam, kde to není povoleno, nezvládnou řízení vozidla či nedodržují bezpečnou vzdálenost za vozidlem před nimi. Například u celých 17,5 % nehod je příčinou vysoká rychlost. 11,6 % nehod vznikne kvůli nedání přednosti v jízdě – a to zejména z důvodu nerespektování příkazové značky „Dej přednost v jízdě“.

Počtem nehod dominují Pardubice

Měřeno celkovým počtem nehod v Pardubickém kraji podle dlouhodobého měření od roku 2010 do roku 2023 došlo k největšímu počtu karambolů poměrně logicky v okrese a v krajském městě Pardubice (celkem 20 087 nehod s podílem 36,77 % na celkovém počtu nehod v Pardubickém kraji za měřené období). Pardubice jsou přirozeným centrem kraje, řada lidí sem dojíždí do zaměstnání nebo například do škol a silný provoz je také na území samotného města. Další v pořadí je okres Ústí nad Orlicí s podílem na počtu nehod ve výši 26,33 % (celkem 14 383 nehod za měřené období). Následuje okres Chrudim (11 037 nehod s podílem na celkovém počtu ve výši 20,2 %) a statistiky pak uzavírá okres Svitavy (9 126 nehod s podílem na celkovém počtu ve výši 16,7 %).

Jednotlivé okresy se také navzájem mezi sebou liší z hlediska podílu jednotlivých příčin vzniku nehody. Například v okrese Chrudim je výrazně vyšší procentní podíl nehod způsobených vysokou rychlostí a dosahuje až 23 %, zatímco v Pardubicích je nedodržení rychlosti příčinou nehod „pouze“ ve 14,5 % případů.

Detaily týkající se počtu nehod v Pardubickém kraji za období let 2010 –2023

Zdroj: Portál nehod

Zdroj: Portál nehodZdroj: Portál nehod

Desítka lokalit v Pardubickém kraji s nejvyšší mírou rizika vzniku nehody

V Pardubickém kraji se nachází několik míst, která jsou zvláště riziková z hlediska bezpečnosti silničního provozu. Nejvíce z deseti lokalit s nejvyšším počtem dopravních nehod a zranění se nachází na území okresů Pardubice a Chrudim. Zde jsou detailní informace za posledních pět let o těchto rizikových místech:

1) Okres Pardubice – křižovatka silnice II/324 se Sukovou třídou poblíž zimního stadionu v Pardubicích – 31 nehod, 10 zraněných, nejčastější příčina nehod: řidič se plně nevěnoval řízení vozidla.

2) Okres Chrudim – křižovatka silnic I/17 a III/3587 v Chrudimi – 25 nehod, 33 zraněných, nejčastější příčina nehod: nedání přednosti proti příkazu Stůj, dej přednost v jízdě.

3) Okres Chrudim – úsek silnice I/17 u obce Kočí – 22 nehod, 11 zraněných, nejčastější příčina nehod: nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky.

4) Okres Chrudim – úsek silnice I/37 u vesnice Libáň – 19 nehod, 15 zraněných, nejčastější příčina nehod: nezaviněná řidičem.

5) Okres Pardubice – křižovatka silnic III/2983 a II/322 v pardubické místní části Černá za Bory – 17 nehod, 16 zraněných, nejčastější příčina nehod: nedání přednosti vozidlu přijíždějícímu zprava.

6) Okres Pardubice – úsek silnice III/32228 u obce Starý Mateřov – 17 nehod, 7 zraněných, nejčastější příčina nehod: nezaviněná řidičem.

7) Okres Pardubice – křižovatka silnic I/37 a III/32226 v pardubické místní části Dražkovice – 16 nehod, 15 zraněných, nejčastější příčina nehod: nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem.

8) Okres Chrudim – úsek silnice I/37 u obce Lukavice – 16 nehod, 8 zraněných, nejčastější příčina nehod: nezaviněná řidičem.

9) Okres Pardubice – úsek silnice III/34026 v pardubické místní části Nemošice – 14 nehod, 7 zraněných, nejčastější příčina nehod: nezaviněná řidičem.

10) Okres Ústí nad Orlicí – křižovatka ulic Prokopa Velikého a Jiráskova ve Vysokém Mýtě –11 nehod, 5 zraněných, nejčastější příčina nehod: nedání přednosti proti příkazu Stůj, dej přednost v jízdě.

V Pardubicích proběhla regionální dopravní konference právě s cílem prevence dopravních nehod

Právě zlepšení bezpečnosti na silnicích a upozornění na místa, kde se stává nejvíce nehod, se věnovala regionální dopravní konference, která se uskutečnila 22. května 2024 v budově pardubického magistrátu. Rozebíralo se na ní výše uvedených deset nejrizikovější míst na cestách Pardubického kraje, ale i případové studie dalších lokalit, které se už i díky těmto konferencím v minulosti podařilo lépe zabezpečit. Organizátory konference jsou společnosti RSE Project a DataFriends. Projekt je financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

Datoví analytici Portálu nehod zpracovávají pro každý kraj analýzy dopravní nehodovosti včetně nejrizikovějších míst v daném regionu. Na finálním výběru a pořadí rizikových míst se následně shoduje expertní komise složená ze zástupců BESIP, Policie ČR a RSE Project. „Cílem konference v Pardubicích bylo nabídnout široké veřejnosti ucelený empiricky doložený pohled na nehodová místa v regionu. Zároveň se chceme dívat na to, zda opatření, která byla v daném místě provedena, přinesla v čase požadované výsledky,“ uvádí Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která provozuje Portál nehod, a dodává: „Některá nehodová místa ale z mapy rizikových míst nezmizí, pokud řidiči v daném úseku nezmění své chování. Proto na ně nesmíme zapomínat a musíme apelovat na řidiče.“

Portál nehod

Cílem Portálu nehod – www.portalnehod.cz – je přispět k posílení bezpečnosti silničního provozu a k prevenci dopravních nehod. Tento portál přináší užitečné informace jak pro širokou veřejnost, tak pro novináře či zástupce samosprávy a další, kdo se zabývají prevencí nehodovosti na českých silnicích.

Nejvýraznějším prvkem portálu je interaktivní mapa rizikových míst, na které si lze naplánovat trasu cesty a zobrazit si riziková místa, která se na ní nacházejí. Kromě toho je možné si na portálu zobrazit videa ze zásahů na nehodových místech. A právě na tato riziková místa upozorňuje i navigace Mapy.cz.

Portál nehod vznikl za podpory fondu zábrany škod a úzké spolupráce s Českou kanceláří pojistitelů (ČKP). Autorem projektu je společnost DataFriends, která portál i provozuje.