Pavel Svoboda (KDU-ČSL)
Europoslanec, předseda právního výboru Evropského parlamentu. Povedlo se mu prosadit mimo jiné např. nařízení o celoevropském satelitním a kabelovém vysílání, ochranu dětí v rámci mezinárodních únosů z rozvedených manželství, podporu českých zemědělců při prosazení české vize společné zemědělské politiky. Zapojil se také do boje za odstranění dvojí kvality potravin.
Výrazně přispěl k pozitivnímu vnímání České republiky v EU tím, že byl 2x po sobě zvolen za předsedu právního výboru, jednoho z nejvýznamnějších výborů Evropského parlamentu. To se zatím žádnému Čechovi doposud nepodařilo.
Podle uznávaného portálu Politico je jedním ze 40 nejvlivnějších europoslanců. Povoláním právník, vysokoškolský učitel, docent práva EU, dříve velvyslanec, náměstek ministra zahraničí, ministr, předseda Legislativní rady vlády.

Základním důvodem vzniku dnešní Evropské Unie je mír a ten je předpokladem prosperity.

Válka na území EU se nám zdá nemyslitelná, nic nenasvědčuje tomu, že by se Nizozemsko chystalo napadnout Belgii, ani že Itálie si brousí zuby na Rakousko. Pohled do neúprosné statistiky evropských dějin ale jasně ukazuje, že dříve se v Evropě více válčilo než neválčilo. Současných více než sedmdesát let míru, je historicky nejdelší období, kdy mohou Evropané klidně žít a vychovávat nastupující generace bez strachu z budoucnosti.

Toto období míru není dílem náhody, vděčíme za něj novátorskému způsobu spolupráce mezi státy, kdy se ve společných orgánech řeší nejen konflikty, které by mohly vést k válce, ale také sdílené zájmy, jako jsou klimatické změny a ochrana životního prostředí či bezpečnost včetně řešení ilegální migrace. V tom všem na tom budou osamocené státy mnohem hůře než pod křídly Evropské unie.

Existují ale i jiné důvody pro evropskou spolupráci. V dnešním světě nemají jednotlivé evropské státy, včetně těch největších, šanci samy prosadit své zájmy, a to jak proti velmocem jako je Rusko nebo Čína, tak proti nadnárodním korporacím. Například Evropská komise nedávno udělila Googlu pokutu ve výši 4,34 miliard eur za zneužití svého dominantního postavení. Taková sankce je mimo reálné možnosti jednotlivých států.

A nakonec ani fungování obrovského evropského vnitřního trhu a jeho svobod není samozřejmé, ale potřebuje soustavnou péči. Data Evropské komise z roku 2018 říkají, že přínos této otevřenosti a propojenosti trhu přináší celé unijní ekonomice 8,5% HDP navíc; v případě Česka je to dokonce 12,5% HDP.

Pro Českou republiku je klíčové využívat především vnitřní trh s volným pohybem osob, zboží a investic. Celá jedna třetina výkonu české ekonomiky a každé šesté pracovní místo totiž závisí na našich exportech do členských států Evropské unie. Prosperita a blahobyt, které si v současnosti užíváme v dosud nepoznané míře, je tak s naším členstvím v Unii přímo provázána.

pro lepší EvropuZdroj: KDU-ČSL/archiv

http://www.pavelsvoboda.com/

Zadavatel KDU-ČSL, zpracovatel Quo-SB, spol. s r.o.