Pane docente, první otázka se nabízí sama. Mezi pirátskými kandidáty trochu vyčnívate. Proč právě Piráti?

S úsměvem říkám, že jsem trochu jiný Pirát. Už kandidatura do zastupitelstva vyvolala mezi mými přáteli a známými údiv. Výjimečně mi bylo naznačeno, že příslušnost k partě „zdivočelých ajťáků“ je vzhledem k mé životní a akademické dráze nepatřičná, ale v drtivé většině bylo mé rozhodnutí vnímáno pozitivně. A já si za ním stále stojím. Piráti jsou demokratičtí, transparentní a pracovití. A především za nimi nestojí oligarchové, kteří si naši politickou scénu stále více podmaňují. 

V zastupitelstvu jste už téměř dva roky. Vypích byste nějaký úspěch, který se Vám s kolegy povedl?

Každodenně dokazujeme, že nejsme pouhými kritiky. Díky našemu úsilí se postupně opravují zdevastované a mnoho let prázdné městské byty. Prosadili jsme, aby byla zpracována koncepce, která má město připravit na změnu klimatu a to včetně harmonogramu dalších kroků. V poslední době se nám povedlo změnit způsob hodnocení kulturních dotací, aby byl proces spravedlivější a transparentnější. Vyhrocený spor mezi městem a pořadateli z loňského roku by se už neměl opakovat.

Vy osobně jste jste nejčastěji slyšet v souvislosti s Moravským předměstím. Nepropadl jste už skepsi, když revitalizace “Benešovky” je stále v nedohlednu?

Začnu pozitivně. Poslední rok jsme fungovali jako mediátoři mezi vlastníky, SVJ a městem. Podařilo se nám vyjednat mnohé kompromisy, aby příprava revitalizace mohla pokračovat. V minulosti se staly v úředních procesech zcela nepochopitelné chyby, kterým se i z opozice snažíme předcházet. Nicméně vše ještě není vyřešeno a dříve než v roce 2023 se stavět nebude. Musíme se proklestit legislativní džunglí a hlavně celou dobu veřejnosti říkat reálný stav věci. Nesplnitelné sliby ničemu nepomohou.

Úplně poslední otázka míří na celostátní politiku. Čeho chcete v Senátu dosáhnout?

Předně chci navázat na spolupráci demokratických stran a to nejen Pirátů a STANu a dělat transparentní politiku založenou na datech. Tématem, které je mi jako “učiteli učitelů” logicky nejblíž, je budoucnost našeho vzdělávání. Jsem přesvědčen, že Česko má na to být mozkovnou, nikoliv montovnou Evropy. A to bez kvalitního vzdělání nepůjde. 

doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Zdroj: Česká pirátská strana
- psycholog a vysokoškolský pedagog

- přes třicet let připravuje budoucí učitele na jejich povolání

- v roce 2012 se stal děkanem královéhradecké pedagogické fakulty

- je nezávislý opoziční zastupitel v Hradci Králové (zvolený na kandidátce Pirátů)

- na podzim bude s podporou Pirátů a hnutí STAN kandidovat do Senátu za obvod Hradec Králové

www.pavel-vacek.cz

Zadavatel: Česká pirátská strana

Zpracovatel: VLTAVA LABE MEDIA