Nepřítel úrody: slimák

Slimáci útočí nejprve na mladou sadbu, listy salátu, cuket a další vzcházející zeleninu a květiny.  „Slimáci dokážou během pár dnů sežrat neuvěřitelné množství rostlin, a tím způsobit značné škody. Většina lidí výskyt slimáků zaznamená, až když má zahradu zdevastovanou a napůl sežranou. Proto je nutné zahradu neustále sledovat a již při prvním výskytu začít proti slimákům bojovat za pomoci návnad, nejlépe s účinnou látkou přírodního původu. Takovým přípravkem je například Ferramol, obsahující fosforečnan železitý. Tento přípravek je účinný dlouhodobě, protože je odolný proti dešti a zálivce.“ radí specialistka Zuzana Pavelková ze společnosti Neudorff vyrábějící přípravky proti slimákům, mravencům a dalším škůdcům. Množství slimáků se pravděpodobně bude v různých lokalitách lišit, ale i tak je třeba se na ně připravit a snažit se předcházet jejich přemnožení. Velmi důležitá jsou totiž i preventivní opatření proti možným škůdcům.

Vybírejte přípravky šetrné k dětem, zvířatům i přírodě

Vzhledem k tomu, že proti slimákům bojujeme na zahradě, kterou obýváme, je vhodné používat návnady, které neohrožují zdraví lidí ani zvířat. Nejvhodnější je použít přípravek Ferramol, jehož účinnou látkou je fosforečnan železitý, běžně se vyskytující v přírodě. Při použití této návnady nedochází u slimáků k nadměrné tvorbě slizu, a povrch záhonů zůstává čistý. Na záhonech nezůstávají uhynulí slimáci, protože se po požití granulí stáhnou s pocitem nasycení do skrýší, kde později uhynou. Ferramol je navíc při náhodném požití neškodný pro domácí a jiná zvířata (ježky, ptáky apod.).

 Desatero pro ochranu zahrady proti slimákům

1.     Pravidelně zahradu uklízejte, odstraňte staré listí a trávu, prohlížejte mulčovací kůru.

2.     Nenechávejte na zahradě dlouhodobě složené dříví, kamení apod. Jsou to dobré skrýše pro slimáky.

3.     Pravidelně kontrolujte zahradu, zejména nové výsadby mladých rostlin.

4.     Pečlivě prokypřujte půdu, čímž zničíte skrýše a vajíčka slimáků.

5.     Slimáci jsou nejaktivnější v noci. Zahradu a skleníky zalévejte ráno, nikoliv večer, aby záhony mohly  oschnout.

6.     Na okraje zeleninových, trvalkových a jiných záhonů je vhodné vysazovat rostliny, které slimáky odpuzují, např. orlíček, bergénie, oměj, rozchodník, kontryhel, zvonek, řeřicha apod.

7.     Malé záhony můžete chránit obrubníky a plůtky. Přirozené mechanické překážky slimákům můžete vytvořit z kamenné moučky, písku, vápna nebo dřevěného popele. Fungují však jen za suchého počasí.

8.     Připravte si pro slimáky úmyslnou skrýš: na stinné místo umístěte prkno a pod něj vlhký hadr. Pod prkno se slimáci začnou slézat a každodenní kontrola odhalí, zda brzy nastane jejich invaze. Větší výskyt slimáků je signálem k použití návnady.

9.     Často sekejte trávník, nenechte trávu přerůst.

10.  Nejúčinnějším prostředkem proti slimákům jsou návnady s přírodní účinnou látkou. Pořiďte si včas jejich dostatečnou zásobu.