Výstavba čtyřpodlažní budovy pekárny v Porubské ulici, byla zahájena v roce 1958. Zkušební výroba běžného pečiva, zajišťovaná ve čtvrtém nadzemním podlaží objektu, byla zahájena 11. září 1960. O rok později byla produkce pekárny rozšířena o výrobu jemného pečiva, umístěnou ve třetím nadzemním podlaží. V přízemí a druhém nadzemním podlaží mají zázemí zaměstnanci pekárny, jsou zde sklady, expedice hotových výrobků a komerční nebytové prostory. Toto netradiční řešení pekárenského provozu, ze všech stran obklopeného obytnými domy, které jsou dnes společně součástí památkové zóny, je unikátní, a to nejenom v rámci České republiky.

Produkce pekárny byla od počátku zaměřena především na výrobu běžného a jemného pečiva. Největšího objemu dosáhla v roce 1965, poté část výroby převzala nově vybudovaná průmyslová pekárna v Martinově. V následujících letech se výroba stále více zaměřovala na jemné pečivo a pekárna se stala jeho rozhodujícím dodavatelem pro ostravský trh a blízké okolí.

Od svého vzniku, až do privatizace v roce 1996, byla pekárna organizační jednotkou různých forem pekárenských podniků, které v průběhu let vznikaly pro účely řízení těchto výrobních jednotek. Do roku 1989 byla pekárna součástí Severomoravských pekáren a cukráren, národní podnik, závod 1- Ostrava, od roku 1991 pak patřila k provozovnám státního podniku Pekárny Ostrava.

Zdroj: zadavatel inzerce

V rámci privatizace státního majetku byla i tato provozovna určena k prodeji do soukromých rukou. V únoru 1996 se pekárna stala majetkem společnosti PEKAŘI a spol., s. r. o., založené z převážné části pracovníky pekárny. Mottem nových majitelů bylo navázat na každodenní spolehlivé zajišťování potřeb zákazníků, a to jak po stránce nabízeného sortimentu a kvality pekárenských výrobků, tak i služeb spojených s dodávkou pečiva a jeho zdravotní nezávadností.

Během následujících 25 let společnost investovala značné prostředky do kompletní rekonstrukce výrobních prostor a technologie pekárny. Významné zlepšení podmínek výroby a zázemí pekárny umožnilo získat certifikaci systému zdravotní nezávadnosti výroby, a to dle požadavků mezinárodních standardů, které jsou nezbytnou podmínkou dodávek pečiva do prodejen obchodních řetězců, například našeho největšího partnera, společnosti Albert ČR.

Kromě investic do výrobního zázemí pekárny došlo i na rekonstrukci již značně zchátralé budovy pekárny. První etapa proběhla v roce 2008 a týkala se přestavby přízemí objektu, při níž byly mimo jiné vybudovány nové obchodní prostory přístupné z Porubské ulice, využívané k provozu naší prodejny potravin, vinotéky a baru Co kdyby. Druhá etapa rekonstrukce budovy proběhla v roce 2012 a zahrnovala kompletní výměnu oken, zateplení pláště budovy a zhotovení nové fasády.

Další významnou součástí rozvoje společnosti je budování sítě vlastních prodejen. Cílem je umožnit zákazníkům vybrat si z maximální šíře nabídky pekárenských výrobků a základního potravinářského zboží v příjemném prostředí menší samoobsluhy. Vlajkovou lodí je v tomto smyslu naše prodejna v přízemí budovy v Porubské ulici, jež provedením svého interiéru a nabídkou zboží vytváří nový standard pro každodenní nákupy čerstvých potravin v našich prodejnách.

Zdroj: zadavatel inzerce

Z pohledu výše uvedených, úspěšně realizovaných investic do obnovy a rozvoje naší činnosti, mohu s hrdostí konstatovat, že v době, kdy si připomínáme 60 roků od zahájení výroby, jde pekárna do dalších let ve velmi dobré kondici a 120 zaměstnanců společnosti je připraveno nadále plnit roli významného regionálního výrobce pečiva.

Rád bych za vedení společnosti poděkoval všem, kteří svou poctivou prací pomáhali a pomáhají budovat dobré jméno pekárny a její pozici na trhu, ať už se jedná o pracovníky výroby, dopravy, prodejen či zabezpečujících středisek. Hluboce si vážíme jejich přístupu k zajištění výroby a zásobování obyvatel pečivem po celou dobu současné koronavirové krize. V neomezeném provozu pekárny, za volantem rozvážkových aut, u pokladen prodejen, po celou dobu ve ztíženém pracovním prostředí s ochrannými prostředky na tvářích a rukou zvládají svou práci. Byli a jsou také v první linii, bohužel jak to ale vypadá, bez nároku na jakoukoli formu ocenění jejich práce ze strany naší vlády, stejně jako řada dalších profesí zajišťujících dopravu a zásobování.

Poděkování patří také všem našim obchodním partnerům a zákazníkům, jejichž přízeň a zájem o naše výrobky a služby jsou pro nás zavazující a motivují nás k dalšímu rozvoji firmy. Až příště ochutnáte porubský rohlík, listový šáteček, vánočku nebo kterýkoliv další z našich více než 100 druhů výrobků, za všechny zaměstnance společnosti si dovolím popřát

„Dobrou chuť".

Ing. Vladimír Dubják
jednatel společnosti

Zdroj: zadavatel inzerce

www.pekariaspol.cz