Studium MBA přešlo do Evropy ze Spojených států. Jen v Česku nabízí MBA programy několik desítek škol a vybrat tu pravou není snadné. Je dobré se zaměřit např. na to, jakou má daná instituce akreditaci, reference absolventů, jaká je délka studia a nabídka vyučovaných programů.

Investice do získaní titulu sice nebývá nízká, ale rozhodně se vyplatí. „Manažerské vzdělání se hodí ať už pracujete v nadnárodní společnosti, státní sféře nebo řídíte vlastní byznys. Získáte nové praktické informace a prohloubíte dosavadní znalosti, které pak můžete aplikovat ve vlastní praxi,“ shrnuje přínosy Vlasta Váchová, ředitelka pražské Cambridge Business School (dále CBS), která se specializuje na postgraduální programy – vedle MBA také BBA, LLM a DBA.

Jaké jsou konkrétní přínosy studia?

1. Prestižní titul

Titul MBA je uznávaný mezinárodně jako synonymum úspěchu, vysokých profesních ambicí
a nadstandartního platového ohodnocení. Podle výsledků průzkumu CBS je s přínosy studia pro profesní a osobní život spokojeno na 95 % absolventů. Celé třetině se pak investice do studia mnohonásobně vrátila v podobě kariérního povýšení a zvýšení platu.

2. Lektoři zaměření na praxi

Lektoři programů MBA přicházejí z nejvyšších manažerských pozic ať už z veřejné sféry, soukromého sektoru, či neziskových institucí, čímž se odlišují od akademických profesorů. Jejich přednášky nejsou teoretické, ale vycházejí z reálných situací, se kterými se manažeři setkávají na denním pořádku.

Právě zaměření na praxi a řešení reálných případových studií hodnotí většina absolventů za jeden z hlavních přínosů studia. „Největší přínos studia vidím v kvalitě a formě předaných informací od fundovaných lektorů a v možnosti interakce s názory druhých z jiných oborů. To mi otevřelo dveře k vlastnímu kariérnímu i osobnímu rozvoji,“ uvádí jedna z absolventek CBS Andrea Nasswettrová.

3. Vzájemná výměna know-how

Studijní skupiny MBA programů tvoří lidé z nejrůznějších prostředí a pozic. Najdeme mezi nimi podnikatele, státní úředníky i firemní manažery se zkušenostmi z finančního řízení, marketingu, HR apod. Pokud má být studium kvalitní, je zapotřebí proaktivní přístup a vzájemná výměna know how mezi studenty – kolegy, kteří se tak obohacují a získané informace mohou uplatnit ve své praxi.

Zmiňovaná Cambridge Business School pro své studenty navíc pravidelně pořádá tzv. Tematická setkání s lektory – interaktivní setkání nad rámec běžné výuky, kde se diskutuje nad nejnovějšími trendy s jednotlivými lektory a pozvanými specialisty.

4. Inspirace a nové úhly pohledů

Ke studiu MBA se lze přihlásit, pokud máte ukončené vysokoškolské vzdělání, nebo několikaletou praxi na manažerské pozici. Ve druhém případě o přijetí ke studiu rozhoduje vedení školy. Cílem je, aby diskuze v rámci seminářů byly produktivní, studenti se navzájem inspirovali, odnášeli si hodnotné znalosti a současně získávali různé úhly pohledů na probíranou tematiku.

Pokud chcete ze studia MBA vytěžit maximum, budujte si od počátku vlastní síť profesionálních kontaktů. Mohou se hodit v budoucnu např. pro získání kvalitní reference, hledání obchodních partnerů, nebo nové pracovní výzvy.

5. Obecné i specializované programy

Na Cambridge Business School probíhá výuka v češtině kombinovanou formou seminářů a e-learningu – tedy přípravou seminárních prací a následnou obhajobou závěrečné práce. Studium trvá jeden rok, který je rozdělen do dvou semestrů.

V rámci studia se můžete zaměřit na konkrétní programy s určitou specializací jako je např. oblast komunikace v rámci programu Marketing a Public Relations, Finanční management a účetnictví, řízení lidských zdrojů, nebo-li Personální management a prodejní strategie v rámci programu Sales management. Pokud chcete získat přehled napříč několika obory, ideální je zvolit obecněji zaměřený program Management a leadership, nebo Strategický management.

Zdroj: Cambridge Business School s.r.o.

Profil studentů

Ke studiu MBA na škole Cambridge Business School se podle průzkumu nejčastěji hlásí v lidé ve věkovém průměru 31 - 40 let (41 %). V pozadí však nezůstávají ani ostatní věkové kategorie v rozmezí 41 - 50 let (26 %), do 30 let (16 %), 51 - 60 let (14 %) a nad 61 let (3 %). Genderově jsou z 69 % zastoupení muži a z 39 % ženy.

Titul MBA využijí především manažeři a podnikatelé, kteří chtějí získat aktuální přehled nových trendů managementu a předčit konkurenci. V neposlední řadě se jedná o skvělou životní zkušenost, která má prokazatelný přínos pro budoucnost.

Nejbližší ročník začíná na Cambridge Business School na podzim 20. října 2018 a přihlásit ke studiu se lze online.