Ve stavebnictví se pohybuji už od roku 1996. Po získání autorizace u ČKAIT jsem při manažerském zaměstnání podnikal jako fyzická osoba. V roce 2018 jsem se rozhodl povýšit status a garanci pro své klienty založením společnosti se silným finančním partnerem, skupinou VAE Controls Group, jež k nám vstoupila jako investor, což zajišťuje větší jistotu a klid nejen pro zákazníky, váhající při rozhodování o stavbě dřevostaveb, ale i pro finanční instituce a developery větších celků. Naším cílem je výstavba nejen řadových rodinných domů ale především pak dodávky větších celků bytových domů a komerčních komplexů pro občanskou vybavenost.

Proč jste se rozhodli právě pro dřevostavby?
Změření na dřevostavby bylo dáno zvyšujícím trendem a rostoucí poptávkou trhu po tomto moderním, rychlém a ekologickém druhu výstavby nejen rodinných ale i bytových domů a občanských staveb v ČR i okolních státech EU. Důvodem je nejen sílící důraz na globální aspekt ekologie a obnovitelné zdroje ale i neustálé zvyšování cen jednotlivých materiálů v klasické, tzv. „mokré metodě výstavby“ zděných či betonových staveb. Jde o materiály z neobnovitelných zdrojů, jako jsou cement, cihly, železo, kamenivo, písek, apod., jejichž zásoby se neustále snižují, a proto očekáváme, že jejich ceny budou i do budoucna růst. Jejich výrobní proces navíc velmi výrazně zatěžuje přírodní prostředí svými ve výrobě vznikajícími emisemi do ovzduší na rozdíl od dřevostaveb z obnovitelných surovinových zdrojů.
RD Kostěnice 2019Zdroj: zadavatel inzerce
RD Kostěnice, 2019

Dřevostavby jsou tedy ekologičtější i ekonomičtější?
Ano a do budoucna zcela určitě. Svými ekologickými přínosy eliminují výše popsané zátěže a tak přispívají nejen k obnovení ekosystému, ale pomáhají lidem k zajištění dostupného a cenově udržitelného bydlení ve stejném uživatelském komfortu jako v dosavadní klasické výstavbě. Tím se stává tento druh stavění velice trendový a zaznamenává každým rokem stále vyšší tempo meziročního růstu a bude jistě stabilním odvětvím v dalších letech.
Zdroj: zadavatel inzerce
Smart RD Ostrava-Heřmanice, 2020

Jak jste si s partnery rozdělili výrobu?
Know-how výroby prefa panelů zajišťují naše smluvní výrobní společnosti v ČR a také v zahraničí, s výrobní kapacitou až několik stovek domů za rok, jež bychom rádi postupně naplnili. Vzájemné propojení logistických služeb závodů, společný nákup vstupních surovin a materiálů, především vysušených KVH hranolů, sádro-vláknitých desek Fermacell, včetně projekčních, poradenských a jiných služeb technické podpory a nových inovativních doplňků (např. SMART – inteligentní ovládání domů) tak zajišťují vysokou úroveň našich dodávek a služeb na míru pro koncové zákazníky v Česku a EU, kde také působíme.
Zdroj: zadavatel inzerce
Velká nad Veličkou, 2020

Zmínil jste inovativní trend SMART, co tím máte na mysli?
Snažíme se něčím trochu odlišit od konkurence dodavatelů levných dřevostaveb tím, že nabízíme tzv. SMART řešení – inteligentní ovládání domů. Je to doplnění výbavy našich staveb o speciální, tzv. inteligentní elektroinstalace a ovládání v různé úrovní vybavení, jež mají za úkol co nejefektivněji, nejhospodárněji a bez pravidelných zásahů obyvatel (zapínání/vypínání/regulace apod.) dům udržovat s minimálními finančními náklady na provoz. Například vhodně ovládat a natáčet lamely externích okenních žaluzií tak aby do místností pouštěli maximální sluneční svit, jež zahřívá podlahu a prostor nad hodnotu nastavené teploty pro danou místnost a systém pak automaticky vypne elektrické podlahové topení, čímž sníží náklady na spotřebu pro vytápění domu v zimních dnech. Naopak při stmívání žaluzie naopak zatahuje a spouští led osvětlení právě tam, kde se obyvatelé pohybují bez nutností neustálého ovládání žaluzií v místnostech a zapínání/vypínání osvětlení. Smart dům pak je propojen nejen s čidly snímající teploty ale i pohyb, světelný jas či vytápění v průběhu ročního období a šetří tak peníze v řádu desítek % za roční vyúčtování služeb.
Zdroj: zadavatel inzerce
Vysoký Újezd, 2018

Jak dlouho stavba domu ze dřeva trvá?
Obrovskou výhodou je rychlost výstavby. Ve srovnání s klasickou metodou je čas až násobně kratší. Samotnou montáž hrubého jednotkového rodinného domu garantujeme zákazníkům v řádu několika dnů a následné dokončení a předání stavby pak v závislosti na velikosti a specifikaci zvoleného standardu domu v řádu několika měsíců.

Společnost PKB CZ spolupracuje s opavským Ateliérem 38, který tvoří architektonicko-stavební části.
www.drevostavbypkb.cz