Psychiatrickou péči poskytuje na jihu Čech více zdravotnických zařízení. Čím je mezi nimi právě PNP specifická?

V našem programu je léčba a doléčování celé škály problémů. Výrazně se věnujeme upřesňování diagnostiky hospitalizovaných pacientů, čímž pomáháme nejen jim, ale významně i ambulantním psychiatrům. Celorepublikově ojedinělým je náš projekt Otevřená nemocnice. Jeho mottem je: „Netvoříme bariéry pro naše pacienty, my je strháváme." Nejde jen o to, že kolem areálu nemáme plot. Naší snahou je psychicky nemocné pacienty navracet do běžného života, nebo aspoň do života, který ten náš běžný co nejvíce připomíná. Snažíme se propojovat život v nemocnici se životem města, i proto mají pacienti denní vycházky téměř povinné. Snažíme se smazat pocit hanby, který si nesou pacienti kvůli svému onemocnění, tedy odstigmatizovat psychiatrii. A máme i podpůrné skupiny pro rodiny pacientů.

Působíte v krásně rekonstruovaném a moderně vybaveném objektu. Je to vaše největší deviza?

Pobyt v příjemném prostředí hotelového typu je pro každého pacienta motivující, určitou výhodou to pro nás je, ale mnohem důležitější je odborná úroveň ošetřujícího personálu, vstřícnost k pacientům, profesionalita a lidskost. Po dobu hospitalizace se tak stáváme všichni součástí jakési neformální rodiny, spolupráce mezi pacienty a týmem je skutečně velmi podobná dynamice rodinného prostředí.

Zdroj: MUDr. Marian Koranda, primář Psychiatrické nemocnice Písek

Jak se v PNP bráníte infekci covidu?

Museli jsme pozměnit režimová pravidla. Oddělili jsme jednotlivá oddělení, povinností se staly roušky i v rámci psychoterapeutických oddělení nemocnice, zakázány byly návštěvy. Naší snahou je prioritně zamezit šíření nemoci mezi personálem, ale také mezi staršími pacienty a mezi klienty Alzheimer Home.

Co vzkážete na závěr těm, kteří cítí, že by vaši pomoc možná potřebovali, ale je pro ně ještě stále těžké si o ni říct?

Nejdůležitější je vědět, že duševní onemocnění není pomstou ani ostudou, je to nemoc jako kterákoli jiná. A nikdo si takovou nemoc dobrovolně nevybral. Dnešní psychiatrie ale dovede psychické nemoci velmi úspěšně léčit či alespoň zmírňovat jejich průběh.