Jen například na investiční projekty v roce 2024 půjde 3,5 miliardy korun, do roku 2027 pak v souhrnu až 8,5 miliardy korun. Mezi nejvýznamnější patří rekonstrukce tramvajové trati Koterovská, stavba parkovacího domu Světovar, stavba tribuny Atletického stadionu ve Skvrňanech i haly pro míčové sporty na Borských polích, příprava vývařovny pro městský ústav sociálních služeb, rekonstrukce DEPO2015, Klatovské 19 i Dělnického domu Peklo a další. 

„Máme připravenou stovku skvělých projektů, které zlepší a zpříjemní život v Plzni. Slíbili jsme, že nebudeme stavět ‚pomníky‘ za miliardy korun, ale že budeme investovat do projektů, které Plzeňané pocítí v každodenním životě. Prioritou pro nás jsou infrastrukturní projekty, ale i opravy a záchrana památek a historicky hodnotných staveb, investice do sportovní infrastruktury a sportu nebo kultury. Mám velkou radost i z takových věcí, jako je třeba městský holubník, protože nás stojí málo peněz, ale dokážeme díky němu šetrnou cestou regulovat holubí populaci, a chránit tak památky v našem městě,“ uvedl primátor města Plzně Roman Zarzycký. 

Vizualizaci nové tribuny atletického stadionu.Vizualizace proměny nové tribuny atletického stadionu.Zdroj: Město Plzeň

„Z mé gesce považuji za důležitou rekonstrukci Pekla a hlavní budovy DEPO2015, která začne za necelý rok. V případě Pekla nás čeká kompletní rekonstrukce objektu společenského sálu a jeho zázemí tak, aby bylo možné sál opět využívat, u DEPO2015 začneme s rekonstrukcí střechy, výměnou oken, dveří i s obnovou fasády objektu s kavárnou a výstavními prostory. Dále zahájíme kompletní rekonstrukci Klatovské 19, u níž se snažíme zajistit financování pomocí dvou dotačních titulů. V Klatovské 19 vybudujeme moderní interaktivní expozici a zázemí pro muzeum generála Pattona a zpřístupníme unikátní Loosovy interiéry. Pokračovat chceme s výstavbou patrových parkovišť, například u Atomu na Lochotíně postavíme třípodlažní objekt, čímž vzroste počet stávajících míst o 100 procent,“ přiblížil některé z projektů technický náměstek Pavel Bosák s tím, že začne i projektová příprava dvou patrových parkovišť v Hodonínské a Kaznějovské ulici. 

V plánu je letos také demolice objektu a příprava území pro nový bytový dům v lokalitě Sladová, příprava výstavby v lokalitě Domažlická/Vejprnická, nového bytového domu v Křimicích, vybudování dešťové kanalizace a komunikace v lokalitě Valcha – ulice Dobřanská, posílení vodovodu ve Lhotě. Plzeň čeká aktualizace strategického plánu, dále změna č. 4 územního plánu, připraví manuál tvorby veřejných prostranství neboli materiál pro plánování a schvalování revitalizací veřejných prostranství. Město počítá s přípravou revitalizace prostoru u hlavního vlakového nádraží i v okolí křižovatky ulic Americká – Sirková, s přípravou revitalizace náměstí Republiky, Anglického nábřeží i centrálního nábřeží Mže a další. Město letos počítá se dvěma zásadními opravami tramvajových tratí, kromě dokončení obnovy na Koterovské třídě připravuje ještě rekonstrukci úseku náměstí Republiky – Zbrojnická. Co se týká komunikací, zrekonstruována bude například silnice Tyršův most – Výsluní, završí se rekonstrukce ulic Bendova a Červenohrádecká, zahájí se práce na zobousměrnění průjezdu z Kotkovy do Korandovy ulice na Husově náměstí. Jednou z nejvýznamnějších staveb pak bude rozšíření okružní křižovatky u Makra, na níž se bude podílet Plzeň spolu s Plzeňským krajem a ŘSD ČR. 

Více k projektům i z dalších oblastí života v Plzni je na webu města Plzně: https://plzen.eu/o-meste/aktuality/aktuality-z-mesta/plzen-ma-rozpocet-na-rok-2024-zafinancuje-stovky-projektu/.

Město Plzeň se zapojilo do tříkrálové sbírky. Jako jeden z koledníků vyrazil v pátek 5. ledna 2024 do plzeňských ulic i primátor města Plzně Roman Zarzycký společně s hejtmanem Plzeňského kraje Rudolfem Špotákem a biskupem Tomášem Holubem. Na plzeňské radZdroj: Město PlzeňMěsto Plzeň se zapojilo do tříkrálové sbírky. Jako jeden z koledníků vyrazil v pátek 5. ledna 2024 do plzeňských ulic i primátor města Plzně Roman Zarzycký společně s hejtmanem Plzeňského kraje Rudolfem Špotákem a biskupem Tomášem Holubem. Na plzeňské radnici tři krále očekávali členové rady města Plzně, kteří rovněž přispěli do celonárodní sbírky. Jejím cílem je pomoci nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným lidem.