O tom, že Energetický průmyslový holding Daniela Křetínského vnímá své působení v jednotlivých městech České republiky a chce pomáhat, jsme měli možnost se přesvědčit i v Plzni. V rámci ČR bylo ze strany Nadace J&T a EPH distribuováno téměř půl milionu ochranných roušek, a to především do regionů a měst, ve kterých poskytují společnosti ze skupiny EPH dodávku tepelné energie. Jedním z takových měst je i Plzeň.

„Konkrétně pro Plzeň se nám podařilo zajistit 78.000 ks ochranných roušek, které byly rozděleny mezi město Plzeň (42.000 ks) a Fakultní nemocnici v Plzni (36.000 ks), pro nemocnici jsme zajistili i 14.800 ks respirátorů, 3.000 ks ochranných overalů a 1.000 ks ochranných brýlí“, uvedl generální ředitel Plzeňské teplárenské Ing. Václav Pašek, PhD., který byl pověřen koordinací dodávek pro Plzeň.

Zdroj: Plzeňská teplárenská

„Každá takováto pomoc nám naši současnou složitou situaci ulehčuje. Týdenní spotřeba na území města Plzně v našich městských firmách a sociálních zařízeních je 45.000 ks roušek. Snažíme se je zajišťovat vlastními silami, jak se dá. Roušky od EPH půjdou zejména do vodárny a sociální oblasti,“ uvedl primátor města Plzně, Mgr. Martin Baxa.

primátor Martin BaxaZdroj: Plzeňská teplárenská
primátor města Plzně Mgr. Martin Baxa

Ředitel FN Plzeň  MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. dodává: „Fakultní nemocnice Plzeň si velmi váží daru Energetického průmyslového holdingu v podobě velkého množství ochranných prostředků pro naše zaměstnance. Zdraví zdravotnického personálu je v této pandemické době klíčové a díky kvalitním ochranným pracovním prostředkům můžeme „boj“ s touto nemocí zvládnout mnohem bezpečněji.“

V dodávce ochranných pomůcek do našeho města se podařilo pokračovat i v polovině měsíce dubna.

Dar od skupiny EPH, zprostředkovaný Plzeňskou teplárenskou, převzala i Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, a to tři kusy speciálních systémů osobní ochrany dýchacích cest v celkové hodnotě cca 100.000 Kč.           

 „Naši zdravotničtí záchranáři bojují s koronavirovou infekcí takříkajíc v první linii. Mnohdy jedeme k pacientovi, o němž mnoho nevíme, a vždy musíme být připravení efektivně chránit jak naše výjezdové skupiny, tak všechny pacienty. Proto nám v současné chvíli každá pomoc ulehčuje každodenní život. Velmi si vážíme daru Energetického průmyslového holdingu, protože právě sofistikované pomůcky osobní ochrany nyní potřebujeme nejvíc,“ říká ředitel a lékař Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje Pavel Hrdlička.

Krajští zdravotničtí záchranáři v současnosti řeší denně řádově desítky výjezdů k pacientům, u nichž již propukla nemoc Covid-19, anebo se podle příznaků může jednat o nakaženého člověka. Spotřeba pomůcek osobní ochrany i následné nároky na dekontaminaci jsou značné.