„Už od našich začátků na trhu jsme chtěli dokázat, že se doba již posunula a průmyslové haly lze stavět tak, aby byly šetrné k dané lokalitě i celkově k životnímu prostředí při zachování dostupnosti pro klienty. Proto se snažíme připravovat projekty v brownfieldových zónách,“ říká Pavel Sovička, generální ředitel Panattoni pro ČR a Slovensko,

Kdy společnost začala připravovat první projekt v Plzeňském kraji?
Právě hned první naše investice směřovala v roce 2008 na Plzeňsko, a to konkrétně do Ostrova u Stříbra, kde si výrobní prostory pronajala společnost Lear.Na základě tohoto úspěšného projektu si společnost Lear otevřela vývojové centrum přímo v Plzni. Letos jsme pro Lear v Panattoni Park Stříbro otevřeli další halu. V dalších letech následovala celá řada nových výrobců s vysokou přidanou hodnotou jako Kion Group, Assa Abloy, Leoni, Ideal Automotive, Gea či Steelcase.

Panattoni je známa tím, že v její firemní filozofii hraje silnou roli důraz na ekologicky šetrnou výstavbu. Je toto hlavní důvod, proč si často vybíráte brownfieldy pro své projekty?
S výstavbou průmyslových staveb se pojí celá řada předsudků týkajících se nejen ekologické zátěže. Už od našich začátků na trhu jsme chtěli dokázat, že se doba již posunula a průmyslové haly lze stavět tak, aby byly šetrné k dané lokalitě i celkově k životnímu prostředí při zachování dostupnosti pro klienty. Proto se snažíme připravovat projekty v brownfieldových zónách. Naše strategie samozřejmě nespočívá jen v revitalizaci brownfieldů. Samotné budovy navrhujeme tak, aby byly co nejvíce šetrné nejen s ohledem na ekologii, ale také na rozpočty našich klientů. Proto také u všech staveb Panattoni cílíme na vysokou úroveň „Excellent“ v rámci certifikace BREEAM New Construction, která zkoumá vliv stavby nejen na životní prostředí, ale celkovou udržitelnost.  

Pohled na Panattoni Park StříbroZdroj: Panattoni Czech Republic Development s.r.o.

Podílela se Panattoni na revitalizaci brownfieldů i v Plzeňském kraji?
Ano, mým oblíbeným příkladem je právě probíhající projekt přímo v Plzni, který vzniká v bývalém areálu Škody Plzeň. Panattoni Pilsen Digital Park je koncipován tak, aby nájemcům v moderních budovách umožnil nainstalovat a provozovat nejmodernější technologie k minimalizaci dopadů na životní prostředí. V první fázi zde vznikne automatizovaný závod pro společnost Ball, jež má v Plzni také své výzkumné a vývojové centrum. Zapomenout však také nemohu na industriální areál u Nýřan, jež vzniká na území po bývalém uhelném dolu Krimich. Prvním nájemcem se stane americká firma Shape. Hala také vynikne řadou ekologických prvků – počítá se také s instalací fotovoltaických panelů,  či s využitím dešťové vody pro splachování.

Čím je vlastně Plzeňský kraj z hlediska průmyslové výstavby jedinečný?
Region je unikátní hned z několika aspektů. Pro klienty klíčovou úlohu hraje samozřejmě geografická poloha kraje. Plzeňský kraj se nachází mezi Německem, tedy nejdůležitějším obchodním partnerem Česka, a Prahou. Vše umocňuje i kvalitní dopravní infrastruktura opírající se především o D5, která spojuje naše hlavní město nejenom s Německem, ale potažmo celou západní Evropou. Dalším a stále silnějším faktorem pro rozhodování výrobních firem o umístění nejmodernějších provozů je bohatá průmyslová historie s návazností na univerzitu s technickými obory. Díky této tradici, jež je viditelná zejména ve strojírenství, region disponuje mimořádně kvalifikovanou pracovní silou.Místní jsou na svou tradici náležitě hrdí a chtějí si ji uchovat i v dalších letech. Myslím, že to jeden z hlavních důvodů, proč je vždy spolupráce s krajem i místními samosprávami na skvělé úrovni a proč se nám daří nalézt taková řešení, která vyhovují všem zúčastněným stranám jednání.

Zdroj: Panattoni Czech Republic Development s.r.o.