Bylo to velmi dramatické a těsné vítězství. Nutno dodat, že jsem si kampaň velmi užil. Chtěl bych současně vyjádřit poděkování všem protikandidátům za korektní kampaň, která se nesla především v konstruktivním a věcném duchu. I já jsem se snažil nevymezovat se vůči ostatním kandidátům a soustředil jsem se především na svůj program. Reakce jsem dostával převážně pozitivní. Všem, co mi fandíte a držíte palce, velmi děkuji. Výsledek 1. kola je pro mě zavazující a chápu ho jako jakési ocenění za mých dosavadních 48 let na tomto světě.

Dovolil bych si ještě jednou poděkovat za podporu, kterou jsem dostával, ať už osobně nebo prostřednictvím sociálních sítí. Upřímně si toho vážím.  Velký dík patří i mé milované ženě a úžasným dcerám za trpělivost a inspiraci, kterou mi po celou dobu kampaně přinášely. Je totiž moc fajn mít doma tři inspirativní ženy. Ať už volby dopadnou ve 2. kole jakkoli, chtěl bych se i nadále zajímat o věci veřejné, byť mou srdeční záležitostí i nadále zůstává chirurgie.

V průběhu kampaně se opakovalo několik otázek

Jedna z nich byla, zda po případném zvolení do Senátu nezanevřu na medicínu. Chtěl bych odpovědět, že určitě ne. Věřím, že stejně jako senátoři Marek Hilšer a prof. Žaloudík, tak i já zvládnu obě profese skloubit a rád bych i nadále pracoval jako lékař na chirurgickém oddělení v rakovnické nemocnici. Vždyť především oblast zdravotnictví byla hlavním bodem mého volebního programu.

Další otázkou bylo, proč jdu do politiky, že mě semele jako ostatní. Zde bych si dovolil citovat slova senátora Davida Smoljaka: „Politika je často dost tvrdá a nevybíravá, plná nelehkých kompromisů, ale ze své podstaty není špinavá. Když se na ni ale všichni vykašleme a přenecháme ji napospas těm, co ji chtějí dělat jenom proto, aby nad námi měli moc, tak taková zaručeně bude.“ Věřím, že politika semele jen toho, kdo se semlít nechá.

Hodně lidí také pochybuje o samotné podstatě Senátu jako takového. Já si naopak myslím, že nyní je Senát důležitější, než kdy jindy. Senát totiž nelze přehlasovat Poslaneckou sněmovnou při projednávání změny ústavních zákonů a zákonů volebních. Tedy, alespoň pro mne, zásadních právních norem pro zachování demokracie v naší zemi.

A co bych jako případný senátor chtěl prosazovat?

Hlavní motto mé kandidatury je „Zdraví na prvním místě“. Chtěl bych maximálně možně podporovat stávající zdravotnická zařízení v regionu, včetně žatecké nemocnice. Vzhledem k tomu, že se více jak 30 let pohybuji v oboru zdravotnictví, je mým stěžejním úkolem udržení stávající dostupné zdravotní péče, a to jak ambulantní, tak nemocniční. Ačkoliv v regionu chybí lůžkové dětské oddělení nebo dětská pohotovost, tak i přesto si myslím, že základní ambulantní i nemocniční péče je na velmi dobré úrovni. V některých oblastech dokonce převyšuje rámec okresu. Zdejší zdravotnická péče je s dobrou návazností na vyšší odborná pracoviště. Samozřejmě si uvědomuji, že nemohu přemlouvat lékaře, aby přišli do našeho regionu, ale chtěl bych být nápomocen jednotlivým zdravotnickým zařízením nebo oborovým skupinám při jednání se zřizovateli, obcemi, kraji nebo případně zdravotními pojišťovnami. Jako lékař jsem zažil konec lounské nemocnice a vím, že to přineslo občanům regionu nemalé komplikace. Nedostatek ambulantních specialistů, praktických lékařů pro děti i dospělé a stomatologů bych chtěl řešit dotačními programy na zřizování nových ambulancí nebo různými daňovými benefity či bezúročnými půjčkami za jasně definovaných podmínek.

Se zdravotnictvím souvisí více oblastí

Je všeobecně známo, že populace stárne a je nezbytné zajistit péči o seniory. Jak formou denních stacionářů, tak i pobytových domovů pro seniory. V regionu také chybí hospicová, paliativní péče. Je rovněž třeba podpořit péči o seniory v jejich přirozeném prostředí.

Důležité je také životní prostředí a jeho ochrana, stejně tak ochrana půdy, vody a vodních zdrojů. Jsme oblastí s nízkým počtem srážek a postupně se zde snižuje hladina podzemní vody. Za několik let tak můžeme mít problém se zásobováním pitnou vodou, proto jí je třeba chránit a připravit se na její případný nedostatek. Důležitá je zejména podpora projektů na propojování vodohospodářských soustav, která přivede vodu do našeho regionu z oblastí, kde je vody zatím dostatek. Několik takových projektů znám a jsem připraven je podpořit a pomoci jim k realizaci.

V oblasti Lounska, ale i Rakovnicka je také problém se znečišťováním ovzduší průmyslem a tepelnými elektrárnami. Podpořím návrh, aby finanční prostředky získané za emisní povolenky zůstali v příslušném regionu a byly využity na ochranu životního prostředí.

Neméně důležité je i vzdělání, které je cestou k úspěšnému prožití osobního i profesního života. Jsem pro různé výhodné studentské půjčky či stipendia vyplácená zaměstnavateli, kteří by si tímto mohli vybírat absolventy do svých podniků, firem, příp. nemocnic.

Těch nápadů a vizí by bylo hodně, možná na více než jedno volební období, ale jsem realista a byl bych rád, kdyby se jich podařilo prosadit či podpořit co nejvíce.

A proč byste měli volit právě mě?

Třeba právě proto, že jsem blízko lidem, jsem s nimi v každodenním kontaktu. Nemám problém vyslechnout jiný názor nebo přijmout kritiku. Vím, že každý člověk může udělat chybu, ale je důležité se z vlastních chyb poučit. Mám zkušenosti z komunální i krajské politiky, které bych mohl využít i v Senátu.

Chtěl bych vás tímto pozvat k účasti ve 2. kole senátních voleb, které se budou konat již tento pátek a sobotu 9. a 10. října.

http://ivotresl.cz/

Zadavatel: STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Zpracovatel: VLM, a.s.