Kdo je hostitel?
Jde o rodinu či jednotlivce, která si bere hendikepované dítě se specifickými potřebami pravidelně v předem domluvených časech k sobě do domácnosti. Hostitel se dítěti věnuje a pečuje o něj po všech stránkách, společně si hrají, chodí na procházky. Po uplynutí domluveného času dítě vrací zpět do jeho rodiny.

Hostitel není profesionální pečovatel. Hostitelem se může stát kdokoliv, kdo má zájem a chuť pomáhat a je ochotný nabídnout svůj volný čas a energii potřebným. Svou péči nabízí rodinám v rámci projektu homesharing. Pro rodiny s dětmi s autismem je to jedna z mála možností, která jim může poskytnout potřebnou podporu v péči o dítě a také prostor, aby si mohli nakoupit, uklidit, zajít k lékaři či na úřad nebo si odpočinout a věnovat se i svým dalším dětem.

Co je to homesharing?
Homesharing neboli sdílená péče je nově se rozvíjející systém podpory pro rodiny dětí s mentálním hendikepem, včetně dětí s poruchami autistického spektra, které podporuje Rodinné Integrační Centrum. Jde o model pobytové komunitní péče, která již více než 30 let funguje v Irsku i v dalších západních zemích. V České republice se začal zavádět v roce 2018. V současné době homesharing u nás poskytuje osm organizací.

Zdroj: RIC

Kdo se může stát hostitelem?
„Pro hostitelství vybíráme z absolventů přípravného vzdělávání tolerantní osoby, kterým není osud rodin s dětmi s autismem lhostejný, schopné pochopit odlišnosti dětí s autismem a přijmout je takové, jaké jsou“ uvádí koordinátorka projektu Eva Černá. Hostitelem se může stát každý, kdo má chuť pomáhat, může nabídnout část svého času, energie a prostoru. Podmínkou je plnoletost, bezúhonnost, dobrý zdravotní a psychický stav, otevřenost novým věcem a kladný vztah k lidem se zdravotním postižením. Nemusí mít žádné předchozí zkušenosti, vše potřebné se dozví během procesu přípravy na hostitelství, jejíž absolvování je nezbytnou podmínkou hostitelství.

Zdroj: RIC

Homesharing je o vztahu
„Jedinečnost homesharingu spočívá zejména v navázání dlouhodobého vztahu mezi rodinou dítěte s autismem a hostitelskou rodinou, individuálním přístupu ke každému dítěti a dostatečném prostoru na postupnou adaptaci dítěte v hostitelské rodině. Jednoznačnou výhodou oproti běžným pobytovým službám je nepoměrně vyšší komfort pro dítě s autismem a velký prostor pro komunikaci mezi zapojenými rodinami.“, uvádí ředitelka Rodinného Integračního Centra, paní Hana Janiková.

Zdroj: RIC

Aby bylo navázání dlouhodobého vztahu kvalitní, provází rodinu s dítětem s autismem a hostitele seznamováním koordinátor homesharingu. Ten pomáhá nastavovat průběh péče o dítě a stará se o to, aby obě strany mohly vyjádřit své očekávání i obavy.

„Homesharing je z našeho pohledu zejména o navázání dobrého vztahu mezi oběma zapojenými rodinami a jejich účinné komunikaci. Záměrem homesharingu je vytvořit takový vztah dítěte s autismem s hostitelskou rodinou, aby obě zapojené rodiny cítily klid a bezpečí v případě, kdy bude dítě zůstávat v hostitelské rodině přes noc.“, uvádí Eva Černá.

Kde jsou hostitelé potřební?
V současné době Rodinné Integrační Centrum hledá hostitele pro čtyři rodiny na Poličsku, Svitavsku a Litomyšlsku.

Zdroj: Youtube

Pro více informací navštivte webové stránky Rodinného Integračního Centra

https://www.ric.cz/obsah/homesharing.

Pokud vás zajímá, jak homesharing vypadá v praxi, můžete navštívit facebook projektu

https://www.facebook.com/homesharing.ric.