Pojištění je praktická věc, která chrání váš majetek, v tomto konkrétním případě nemovitost. Výše pojistné částky by měla v ideálním případě odpovídat její aktuální hodnotě. Jde-li cena nahoru, je třeba pojištění aktualizovat a částku zvýšit. Jinak může vzniknout podpojištění nemovitosti a v případě pojistné události vlastník nedostane tolik, kolik by při správně nastaveném pojištění měl.

Co je podpojištění a jak vzniká

Nejedná se o žádnou složitou matematiku. Pokud jste například před čtyřmi lety koupili byt v hodnotě 3 500 000 Kč, jeho dnešní hodnota může být až dvojnásobná.

Spolu s hodnotou nemovitosti by ale měla růst také pojistná hodnota nemovitosti, abyste v případě škody obdrželi pojistné plnění ve výši odpovídající současné hodnotě nemovitosti. Pokud na aktualizaci pojištění zapomenete a vznikne škoda, obdržíte pouze tolik, na kolik byl dům či byt v daný moment pojištěn.

Pojištění neroste automaticky jako hodnota. Pokud tedy pojistná částka nebyla upravena a činí stále původních 3 500 000 Kč, v případě škody obdržíte maximálně tuto částku. To znamená, že nemovitost byla podpojištěna.

Jak předejít riziku nedostatečného pojištění

Časem hodnota nemovitosti obvykle roste. Nemusí jít pouze o následek obecného růstu cen nemovitostí. Hodnotu nemovitosti rovněž zvyšují rekonstrukce, úpravy, přestavby a další stavby na pozemku, jako například nová garáž, plot, bazén a podobně.

Podpojištění nejlépe zabráníte průběžnou aktualizací pojistné smlouvy nejméně jednou za dva roky, případně po každé větší změně. Pokud třeba vyměníte okna v celém domě, opravíte střechu, přistavíte garáž pro další dvě auta nebo postavíte bazén, nezapomeňte současně s tím na úpravu pojištění nemovitosti.