Výzkum České školní inspekce letos potvrdil, že fyzická kondice současné mladé generace je nejhorší za posledních padesát let.
Systém sportu nebyl po listopadu 1989 vybudován, spíše se zhroutil. Česká republika měla špičkový systém, metodický, organizačně a finančně zabezpečený, dnes smutně kouká na Maďary a Poláky, kteří nekráčejí, ale doslova běží vpřed.
FC Bílovec a ŠSK BílovecZdroj: zadavatel inzerceSportování je důležité pro udržení zdraví a kondice, což se následně projevuje kromě jiného na kvalitním personálním osazování policie a armády, tedy na kvalitě bezpečnosti. Kdo dnes dělá nábor do bezpečnostních složek státu, ví, že mladí kluci nejsou schopni splnit ani základní fyzické testy.
Cílem koncepce státní podpory sportu z roku 2015 bylo kromě jiného srovnání rozpočtu sportu s výdaji na kulturu. Zatím se ale nůžky spíš pořád rozevírají ve prospěch kultury. Realitu vidíme každý den. Do kultury v České republice ročně směřuje 16 miliard, do sportu 4,9 miliardy korun!
Přehlížení sportu bohužel svědčí o celkovém úpadku společnosti, a o neschopnosti vlády. Proto je třeba začít pečovat o mladou generaci na nižších úrovních samosprávních celků, tedy na úrovni krajů, měst a vesnic.
Současný zdravotní stav české mládeže je alarmující. V rámci Evropské unie jsme na první místě v obezitě dětí do 15 let, stejně v dané věkové kategorii „bodujeme“ ve sféře kriminality, drog, kouření a alkoholu. „Chlubit“ se můžeme také 100procentním nárůstem počtu dětských pacientů s cukrovkou. Naším hlavním cílem je proto bojovat proti tomuto vývoji, a hlavně dělat maximum pro zlepšení fyzické i psychické kondice dětí a mladých lidí!

FC Bílovec a ŠSK BílovecZdroj: zadavatel inzerce

Sport v Bílovci potřebuje resuscitaci
Nedobrý stav je bohužel také u nás, v Bílovci. Sport tu dostává pouze 5 procent z rozpočtu města. Jen pro ukázku, například Ostrava, Opava nebo Nový Jičín dávají na sport 8 až 9 procent z celkového rozpočtu, některé obce 10 procent.

Škrty v rozpočtu Bílovce, které se v letech 2019 až 2022 týkaly ŠSK, areálu a FC, vedly k tomu, že podíl města na jejich hospodaření se z původních 40 procent snížil na pouhých 18 procent! Zbývající finanční prostředky si ŠSK, areál a FC musely zajistit samy. Navrhujeme, aby podpora zmiňovaných tří subjektů v roce 2024 ze strany města představovala 36,6 procenta, což je oproti roku 2003 navýšení podpory sportu o 29 procent.

Argumenty pro podporu sportu v Bílovci
1.
Současný stav sportu a konkrétně fotbalu je v regionu Bílovecko smutný.
V Bravinném, Lubojatech, Tísku a Fulneku fotbal končí. Velké Albrechtice, Pustějov, Studénka, Bravantice a Bílov mají velké problémy a za 4 až 5 let jim hrozí podobný scénář. Určitě nechceme, aby se na stejné skluzavce ocitl i Bílovec.
2. Sportovní areál v Ostravské ulici ročně navštíví 70 tisíc lidí. Velká část z nich sem aktivně dochází na tréninky a zápasy, žáci bíloveckých základních škol a gymnázia tu mívají hodiny tělocviku, přicházejí sem diváci a hosté, v létě je hojně využívána pergola zdejší restaurace.
3. Dalším argumentem je alarmující fyzická kondice bíloveckých dětí a mladých lidí. Ale je třeba myslet i na to, že sportující člověk je na tom zdravotně dobře a udržuje se v kondici i ve vyšším věku, je déle soběstačný.
4. Aktivních sportovců je obecně 5krát víc než členů kulturních spolků. A činnost sportovců ve formě tréninků, soutěží a turnajů svým rozsahem 10násobně převyšuje aktivity na poli kultury.

FC Bílovec a ŠSK BílovecZdroj: zadavatel inzerce

Ceníme si toho, že i díky kvalitním kulturním počinům máme v Bílovci vzdělanou mládež se širokým rozhledem. Stejně skvělé by bylo, kdyby naše nová generace byla v dobré fyzické kondici a žila zdravým životním stylem plným pohybu.

ŠSK a FC Bílovec bojují za změnu současného fyzického stavu naší mladé generace. Na to, abychom byli úspěšní, potřebujeme podporu občanů a pozornost zastupitelů. Bez lepšího finančního zabezpečení naší práce a sportovních aktivit se neobejdeme. Ale nejde jen o Bílovec. Je to úkol pro všechna zastupitelstva v republice. Je velice nutné a potřebné změnit vnímání sportu a srovnat jeho finanční podporu s dotováním kultury.

PaedDr.  Peter Šloff, člen Zastupitelstva města Bílovce