Přes 22 000 dobrovolníků na více než 700 místech v ČR uklidilo během podzimní akce 220 tun odpadků. A tentokrát byla ta očista přírody opravdu nutná – díky první i stávající druhé vlně koronaviru se totiž lidé vydávají do přírody častěji než v minulosti. To se bohužel odráží i na množství pohozených odpadků, protože tam vyráží i turisté, kteří jinak do přírody prakticky nechodí. „Situace nám na jaře nepřála a většina z 2 500 naplánovaných úklidových akcí nemohla proběhnout. Dočasné uzavření sběrných středisek odpadů a neukáznění „sváteční“ turisté následně přispěli ke znečištění přírody více, než tomu bývalo v minulých letech,“ uvedli organizátoři akce.

Tyto dobrovolnické úklidy pomáhají jednak vyčistit přírodu od odpadů, letos měly v hledáčku dobrovolníků končit zejména cigaretové nedopalky, které lidé odhazují nejčastěji, předně mají ale úklidové akce za cíl upozornit na problém s tzv. litteringem, tedy s odhozenými odpady. Podobně to vnímá i společnost EKO-KOM, která na projektu „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ pravidelně spolupracuje.

EKO-KOM se i tentokrát znovu podílel na úklidech veřejných prostranství materiálně, poskytl plastové pytle plně vyrobené z fólií sesbíraných do žlutých nádob na tříděný sběr a zároveň vyzval své zaměstnance k individuálním úklidům přírody. A v rámci správného nastavení prevence vzniku tzv. litteringu spolupracuje s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem na rozsáhlé litteringové studii, která navazuje a bude aktualizovat data z poslední dostupné studie takového rozsahu z roku 2007 až 2008.

„Výsledkem této práce by měla být ucelená metodika na hodnocení litteringu v ČR, informace o množství volně pohozených odpadů na území ČR, podíl obalové složky a ověření potenciálu využití odpadů litteringu také k recyklaci. Na základě těchto dat můžeme nastavit účinnou prevenci litteringu,“ vysvětlil Lukáš Grolmus z EKO-KOMu.

EKO-KOM již několik let realizuje různé projekty zaměřené i na prevenci litteringu, tím nejznámějším a nejstarším je Čistý festival. Každoročně učí a motivuje třídit návštěvníky letních hudebních festivalů, v posledních letech rozšířil tuto možnost i o zimní období a na vybrané lyžařské areály. V rámci další podpory správného nakládání s odpady umožnil EKO-KOM s pilotním projektem „Třiď v pohybu“ třídit odpady i sportovcům na běžeckých závodech nebo závodech horských kol. Třídit odpad má totiž smysl. Lze ho upravit na druhotnou surovinu, která se pak díky recyklaci stává součástí nových výrobků. Podrobnější informace o třídění a recyklaci odpadů najdete na www.jaktridit.cz.