Asi nikdo z nás na začátku roku nečekal, že se dostaneme do podobné situace, jakou jsme znali ze záběrů z čínského Wu-chanu. Stalo se. Od té doby se potýkáme s rostoucí nákazou, sílícími obavami z onemocnění a strachem o své blízké. Potýkáme se samozřejmě s řadou restrikcí. Vládní nařízení a opatření jsou sice velmi razantní a přísná, je to ale jediná možnost, jak pandemii zvládnout. Musíme si pomáhat a my se o to snažíme.

Karlovy Vary jako jedno z prvních měst spustilo bezplatnou službu pro seniory, tzv. Senior košík. Občanům města od 70 let, osobám upoutaným na invalidní vozík, zrakově a sluchově postiženým spoluobčanům zajišťujeme nákupy a závoz potravin, léků a dalšího nezbytného zboží, včetně textilních roušek, které jsme obdrželi od řady štědrých dárců. Ve spolupráci s nadačním fondem Pes v nouzi zařídíme i vyvenčení psů. Zřídili jsme linku psychologické pomoci, na kterou se mohou obrátit rodiče i děti, senioři i ostatní obyvatelé města, pracovníci v první linii, všichni, kdo chtějí poradit ve stavu úzkosti, paniky a podobně. Pomocnou ruku nabízíme i našim občanům, kterým byla lékařem nebo hygienikem nařízena karanténa nebo izolace a nemohou si sami či s pomoci svých blízkých zařídit základní životní potřeby.

Byl to náročný úkol, ale povedlo se nám zajistit pro všechny městské organizace, které opravdu potřebujeme k udržení chodu města, nezbytné hygienické a ochranné pomůcky a prostředky. Náš krizový štáb včetně mě absolvoval desítky až stovky telefonátů, e-mailů a schůzek, ale podařilo se a tyto organizace dnes mají k dispozici desinfekci, roušky, rukavice a další vybavení. Zvláštní pozornost a péči samozřejmě věnujeme bezproblémovému chodu našich domů s pečovatelskou službou a domovů pro seniory. Máme zde šest stovek klientů, kteří patří mezi nejrizikovější skupinu. Stará se o ně stovka pracovníků, kteří potřebují řádnou výbavu. Ochrannými prostředky jsme také museli vybavit strážníky městské policie a asistenty prevence kriminality, kteří spadají do takzvané první linie, a v neposlední řadě také řidiče našeho dopravního podniku. Naši hmotnou pomoc obdržely i další organizace – místní pobočky Armády spásy, Farní charity a Českého červeného kříže.

Uvedli jsme do provozu takzvanou krizovou školku a školu, které se starají o děti těch, které nyní nejvíce potřebujeme, tedy zdravotníků, lékařů, hasičů a dalších členů složek IZS. Dnes už máme také zajištěny prostory pro ubytování osob bez střechy nad hlavou pro případ, že budou muset být na příkaz kraje nebo krajské hygienické stanice umístěny do karantény či izolace. Pustili jsme se do postupné a důkladné očisty a desinfekce autobusových zastávek a nově také dětských hřišť, herních prvků a cvičebních strojů na veřejných prostranstvích.

Naším každodenním tématem jsou možnosti a formy pomoci podnikatelům působícím v Karlových Varech. Je jasné, že bez pomoci státu mnozí nemohou přežít. Restauratéři, hoteliéři, provozovatelé lázeňských domů a všichni poskytovatelé služeb navázaných na lázeňství, cestovní ruch a s ním související obchod mají před sebou nelehké časy. Od počátku platnosti nařízení vlády a nouzového stavu jsem v každodenním kontaktu s Asociací hotelů a restaurací, jednáme s řadou dalších subjektů a místních podnikatelů, s jejich zastřešujícími organizacemi. S Infocentrem města a destinační agenturou Živý kraj připravujeme koncepci, jak zvládnout „restart“, až stávající omezení opadnou. Hledáme možnosti a nástroje, jak bychom jako město mohli pomoci, samozřejmě s přihlédnutím ke svým možnostem a k tomu, že dopady na městskou pokladnu budou citelné. Prozatím jsme přistoupili k dílčím úlevám, které se netýkají jen podnikatelů. Abychom jim pomohli překlenout nouzový stav, upravili jsme podmínky u několika místních poplatků. Například u poplatku ze psů, za užívání veřejného prostranství formou restaurační předzahrádky a poplatku z pobytu budeme akceptovat tříměsíční zpoždění oproti splatnosti. U poplatku za povolení k vjezdu do lázeňského území jsme dali plátcům možnost dočasně nebo i trvale nevyužít již vydaného povolení. Kdo má zájem, může si nechat prodloužit platnost povolení o celou dobu, kdy jej nebude využívat. Pokud se někdo rozhodne povolení dále vůbec nevyužívat, může požádat o vrácení přeplatku. Další podpůrné kroky zvažujeme. Musíme ale počkat, jak se situace bude vyvíjet.

Nemáme před sebou lehké časy. Všichni teď musíme bojovat, dodržovat doporučená pravidla a nařízení, překonat pokušení scházet se s přáteli v parku, odkládat roušky. Prosím, nebuďme nezodpovědní a lehkomyslní. Jde o zdraví nás všech, dětí, vnoučat, rodičů a prarodičů. Musíme věřit, že koronavirus společně porazíme. Pomáhejme si, jsme v tom společně, a spolu to zvládneme!

Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA
primátorka města Karlovy Vary

Zdroj: Statutární město Karlovy Vary