Ano, hledáme všechny možné způsoby, jak se můžeme jako město podílet na snížení dopadů protiepidemických opatření na naše podnikatele. Už jsme vyhlásili možnost odkladu placení některých místních poplatků. Jednáme se zástupci místních lázeňských zařízení, hotelů a restaurací. Vytvořili jsme pracovní skupinu pro restart lázeňství poté, co budou mimořádná opatření zmírněna natolik, že umožní obnovení provozu v Karlových Varech v nějaké podobě. Budeme postupně zastupitelstvu předkládat konkrétní návrhy zmírňujících opatření. Vystupujeme také společně s představiteli ostatních lázeňských měst a předkládáme podněty orgánům státu. Je však třeba dodat, že veškeré úlevy, která mohou města podnikatelským subjektům na svém území poskytnout, nejsou samy o sobě tím nejzávažnějším, co podnikatele tíží. Vím, že naše pomoc bude důležitá, ale sama o sobě nedokáže zachovat všechna pracovní místa nebo vynahradit výpadek tržeb v důsledku omezení pohybu, cestovního ruchu a lázeňství prakticky na nulu.
Co se týče změn rozpočtu města, ty budou zřejmě nevyhnutelné. Za některé věci, které se nemohly konat, se nám skutečně může podařit nějaké prostředky ušetřit, ale na druhou stranu se dá předpokládat, že budeme čelit masivním výpadkům rozpočtových příjmů města.

Bude podle vašeho předpokladu mít aktuální situace dosah i na příjem do městské kasy? 

To rozhodně bude, a bohužel nejen pro letošní rok, ale i v letech následujících. Nejdříve zaznamenáme výpadek v místních a správních poplatcích, nájmech a podobně. Bohužel je ale více než pravděpodobné, že i v příštím roce budeme muset řešit výpadky příjmů ze sdílených daní a dalších rozpočtových zdrojů. Nejsou to příliš optimistické vyhlídky i s ohledem na to, že už letošní rozpočet jsme sestavovali velice tvrdě, prostředků ani bez koronavirové krize nebyl nadbytek a potřeba financí do investic, údržby a oprav městského majetku a infrastruktury je velká. Bude to složité období, a podobně jako je dnes zřejmé, že je potřeba maximálně podpořit podnikatele, zanedlouho bude potřeba stejně pomoci i obcím a městům, pokud mají zůstat schopné poskytovat svým obyvatelům důležité veřejné služby.

Jak jste již zmínila, plánujete pomoc podnikatelům, hoteliérům a dalším v oblasti služeb, pomoc plánujete v následujících týdnech? Bude se to týkat pouze oblastí ve službách? I dalším firmám se vlivem koronaviru dramaticky propadají tržby, a tak mají nedostatek peněz dokonce i na vyplácení mezd zaměstnancům, jste schopni vůbec těmto občanům města nějak pomoci? 

Budeme se snažit jim co nejvíce ulehčit, ale třeba otázku zaměstnanců může a musí řešit jedině stát. Města na to nemají ani dostatečné prostředky, ani mechanismy. Sdružení lázeňských míst a představitelé všech 34 těchto míst se obracejí na vládu České republiky s apelem na podporu lázeňství, jelikož aktuální mimořádná opatření a nařízení vlády dopadla na cestovní ruch a lázeňství naprosto zásadně. Nejen v našem městě. Pro některá města to může mít opravdu fatální důsledky a je jasné, že bez pomoci státu mnozí nemohou přežít.

Vytvořili jste pracovní skupinu na podporu lázeňství, co je úkolem této skupiny? A kdo v ní je? 

Pracovní skupina je vytvořena z řady odborníků z cestovního ruchu, hoteliérů, opozice apod. Hledáme možnosti a nástroje, jak bychom jako město mohli pomoci. Společně s Infocentrem města a touto nově vytvořenou pracovní skupinou připravujeme koncepci, jak zvládnout „restart“, až stávající omezení opadnou. Je zřejmé, že primárně budeme muset oslovit domácí trh, protože se zdá, že hranice s našimi dosavadními klíčovými zahraničními trhy zůstanou ještě nějakou dobu zavřené. Ale i na jejich otevření se musíme dopředu připravit, tyto trhy včas aktivizovat, obnovit na nich povědomí o naší značce. Věřím, že v tom bude nápomocná i agentura CzechTourism.

Máte již tedy konkrétní strategii, jak opět začít tzv. „restart“ ? 

Musíme se zaměřit na nové cílové skupiny a nabídnout jim diverzifikovanější produkt. Myslím teď třeba na rodiny s dětmi, a odpovídající služby a atrakce pro ně. Další skupinou mohou být třeba lidé hledající aktivní dovolenou pro „dobití baterek“, kterým může být město samotné málo, potřebují pro své vyžití i outdoorové aktivity, přírodu, okolní krajinu a zajímavosti. Musíme se stát městem různorodějších zážitků, než dosud. Určitě při tvorbě tohoto nového produktu chceme využít a posílit věci, které už dobře fungují, jako je třeba Karlovarská turistická karta. Návštěvníci se s ní dostanou do několika atraktivních míst s více jak 50% slevou. Spoléháme také na součinnost kraje a krajské destinační agentury Živý kraj, která nejen nám, ale i ostatním turisticky zajímavým městem v regionu umožní synergie vzájemného rozšiřování nabídky a atraktivity.

Paní primátorko, město Karlovy Vary jako jedno z 11 měst v rámci skupiny Great Spas of Europe bylo nominováno na vstup do UNESCA, je tato nominace a vyhlášení ohrožena? Co pro Karlovy Vary v tuto těžkou chvíli případně může vstup do UNESCA znamenat? 

V minulých dnech bylo oznámeno, že Výbor pro světové dědictví UNESCO, který se měl nominací Great Spas of Europe zabývat, se letos nesejde v plánovaném termínu ve dnech 29. června až 9. července. Zatím nebylo sdělen nový termín setkání. Pro nás a deset partnerských lázeňských měst Evropy to znamená odložení dlouho očekávaného rozhodnutí, ale věříme, že naše nominace bude projednána, jakmile se výbor opět sejde. Věříme, že máme šanci uspět, a pokud se tak stane, bude to životně důležitý impuls právě pro restart našeho lázeňství a cestovního ruchu, pro oslovení nových potenciálních návštěvníků i celých nových trhů.

 Vstup do UNESCA může být důležitý impuls pro restart našeho lázeňství.