Pojištění schopnosti splácet, které poskytuje BNP Paribas Cardif Pojišťovna, si můžete sjednat k půjčkám, hypotékám, kreditním kartám, ale i úvěrům na auto nebo k leasingu. „Pojištění schopnosti splácet kryje především ztrátu zaměstnání, dlouhodobou pracovní neschopnost, ošetřování člena rodiny ale i například invaliditu druhého či třetího stupně,“ vysvětluje Martin Steiner, obchodní ředitel BNP Paribas Cardif Pojišťovny a pokračuje: „Část pojistných událostí, které řešíme v rámci pojišťovny, se týká právě ztráty zaměstnání. Za loňský rok jsme řešili téměř 30 000 pojistných událostí z titulu nedobrovolné ztráty příjmu, a to nejen u zaměstnanců, ale rovněž živnostníků.“

Zdroj: BNP Paribas Cardif Pojišťovna

Co se týče nezaměstnanosti, ta byla podle Analýzy zaměstnanců 2023 Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR na konci roku 2022 poměrově lehce vyšší v zastoupení žen – z celkových 282 tisíc nezaměstnaných (údaj pochází z tiskové zprávy Úřadu práce z března 2023) se jednalo o 53,8 % žen. V Plzeňském a Moravskoslezském kraji je tento rozdíl podstatně vyšší, než je tomu v jiných krajích.

Domněnka, že v počtu nezaměstnaných mezi věkovými skupinami převažuje skupina 45 až 59 let, která je v předdůchodovém věku, ve skutečnosti není správná a na trhu práce je větší podíl nezaměstnaných ve skupině 30 až 44 let. Kromě vyšší nezaměstnanosti v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji jsme registrovali růst v Plzeňském a Libereckém kraji.

Lidé se základním nebo středoškolským vzděláním bez maturity nehledají práci jednoduše – například téměř čtvrtina nezaměstnaných se základním vzděláním je bez práce 6 měsíců až 1 rok. Lidí nezaměstnaných až po dobu jednoho roku je téměř tolik jako krátkodobě nezaměstnaných do 3 měsíců. To znamená, že velká skupina lidí zůstává v registraci na úřadu práce skoro rok a jen malému počtu lidí se podaří najít novou práci během jednoho měsíce. „Pojištění je užitečné jak pro dlouhodobě nezaměstnané, tak i pro ty, kteří si najdou práci třeba už po dvou měsících. Naše pojišťovna totiž kryje splátky úvěru od prvního dne nezaměstnanosti, pokud je člověk bez práce aspoň 30 dnů.“, dodává Martin Steiner.

Zdroj: BNP Paribas Cardif Pojišťovna

Skoro třetině nezaměstnaných trvalo najít nové pracovní uplatnění téměř rok. Ať chceme nebo ne, pro mnoho domácností může být ztráta zaměstnání reálným “strašákem”. V těchto případech funguje pojištění schopnosti splácet jako efektivní záplata, která poskytuje dostatek času na hledání nové práce. Klient se nemusí spoléhat pouze na vlastní úspory nebo finanční pomoc od rodiny a přátel, může si hledat práci, která je v souladu s jeho zájmy a schopnostmi, aby se nemusel spokojit s první nabídkou, která mu ze složité situace okamžitě pomůže.