V dopoledních hodinách se zde vystřídali žáci ze základních a mateřských škol z území a mohli vidět ukázky tradičních řemesel jako je řezbářství, kovářství, sedlářství, keramika, košíkářství, včelařství, bylinkářství či ukázky vitráže Tiffany. Děti si mohly na vlastní kůži vyzkoušet, co obnáší práce se včelami, jakou sílu musí mít kovář a z kolika proutků se uplete košík. Atmosféru celého dne dokreslily kouzelné prostory farní zahrady. Přes nepřízeň počasí se v odpoledním čase zúčastnila i široká veřejnost, která mohla ochutnat produkty od místních výrobců. S ukázkou canisterapie a rukodělnými výrobky mezi nás také zavítala PIAFA Vyškov, z. ú. O příjemné a veselé zakončení celého dne se postarali Komedianti na káře.

Řemeslný den byl realizován v rámci projektu Místní akční plán rozvoje školství II MAS Vyškovsko (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009086). Tento projekt realizuje ve školách na území Vyškovska zajímavé aktivity. Cílem je propojení nejen škol, různých organizací a firem, ale i jednotlivců, kteří ovlivňují vzdělávání v území správního obvodu ORP Vyškov a mohou být pro společné plánování velkým přínosem.

Řemeslný den v Ivanovicích na HanéZdroj: MAS Vyškovsko/archivŘemeslný den v Ivanovicích na HanéAutor: MAS Vyškovsko/archiv

Děkujeme farnosti Ivanovice na Hané za poskytnutí nádherných prostor zahrady, Městu Ivanovice na Hané za podporu a propagaci, dále všem řemeslníkům a přítomným za účast. Více o našich aktivitách se dozvíte na facebookovém profilu projektu nebo webových stránkách organizace.

Ing. Ema Stehnová, manažerka projektu MAP II

logo euZdroj: denik.cz